MEP Hasselt 16 april 2023 - 21 april 2023

Programma

MEP Hasselt 2023

Het MEP 2023 vindt plaats in Hasselt.

Na een zeer geslaagde editie in Etten-Leur in 2020 hebben we wegens de coronamaatregelen helaas een jaar geen editie van het MEP Noord-Brabant en Vlaanderen kunnen organiseren. In 2022 hebben we daarom een aangepaste editie gehad op verschillende locaties in Noord-Brabant en Vlaanderen. De eerste hybride variant van MEP Noord-Brabant en Vlaanderen.

Gelukkig hebben we nu meer vrijheden terug, dus kunnen we ook weer een nieuwe editie organiseren. De parlementariërs, journalisten en begeleiders van de deelnemende scholen uit Vlaanderen en Noord-Brabant strijken een week lang neer in Hasselt. Het Virga Jessecollege neemt de organisatie van deze editie op zich.

Hasselt is de hoofdstad van de Vlaamse provincie Limburg. De modestad aan de Demer heeft een gezellige stadskern en herbergt onder meer een interessant modemuseum. Daarnaast heeft de stad een bruisend karakter. De jaarlijkse Jeneverfeesten zijn daar een voorbeeld van, maar ook het bekende festival Pukkelpop zal bij velen bekend zijn. Zoals de slogan van de stad al zegt: Hasselt heeft het.

Een inspirerend decor voor de deelnemers aan het MEP 2023!

WAT BETEKENT HET OM EEN EUROPEAAN TE ZIJN?

Het is voor jonge mensen die opgroeien in de Europese Unie belangrijk om bezig te zijn met hun Europese identiteit. Het MEP wil dit bewustzijn bevorderen met simulatie-zittingen van het Europees Parlement. Daarom organiseert elke provincie haar eigen MEP-week die weer de opmaat vormt voor een nationale en zelfs internationale conferen-tie. In Nederland en België zijn hier duizenden leerlingen bij betrokken.

ZES DAGEN SAMENWERKEN

In de afdeling MEP Noord-Brabant/Vlaanderen zijn dertien Brabantse scholen gekoppeld aan dertien Vlaamse scho-len. Elk scholenpaar vertegenwoordigt zes dagen lang een van de Europese lidstaten. De deelnemende leerlingen
(ASO/bovenbouw VWO) krijgen posten in verschillende commissies, bijvoorbeeld milieubeheer, economische zaken of voedselveiligheid. Elke commissie buigt zich vervolgens over een actueel vraagstuk en formuleert een resolutie met daarin verschillende oplossingen voor grens-overschrijdende problemen in de EU. Uiteindelijk presente-ren en debatteren de jonge Europarlementariërs over hun resolutie in het parlement, waarna een stemming volgt.

SIMULATIE OP HOOG NIVEAU

De kennismaking met het complexe proces van Europese besluitvorming vraagt veel inleving. Deelnemers kleden zich formeel en bezigen parlementair taalgebruik. Soms kan de spanning flink oplopen. Hoe pakt mijn speech uit? Krijgt onze resolutie wel een meerderheid van de stem-men? Al die factoren bij elkaar zorgen voor inzicht in het belang van samenwerking tussen verschillende lidstaten. Het dagenlang vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren geeft een enorme impuls aan de communi-catieve vaardigheden. Dankzij de bewonderenswaardige inzet en toewijding van de jeugdige parlementariërs haalt elke editie weer een hoog niveau.

VERBLIJF

Veruit de meerderheid van de deelnemers is weg van thuis. Daarom overnachten ze op locatie in Etten-Leur. Zo krijgt de simulatie een extra dimensie. Leerlingen leren wat democratie is en wat het betekent om van mening te verschillen. Tegelijkertijd verblijven ze in een andere stad: zelfstandiger dan thuis. Het sluit allemaal naadloos aan bij de missie van het MEP om – in contact met anderen – bezig te zijn met de eigen identiteit.

MEDIA

Elk jaar wekt het MEP de belangstelling van de pers. Lokale omroepen maakten items over eerdere edities en ook de gedrukte media schrijven over de bijzondere simulatie met een internationaal tintje. De bijdrage van prominente politici zorgt steevast voor publiciteit. Eerder sprak Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de algeme-ne vergadering toe. Lokale en nationale politici onderstre-pen het belang van het MEP en leveren een bijdrage.

IK WORD
DEELNEMER

IK WORD
DEELNEMER

Kan ik ook meedoen?

Als je school is aangesloten bij MEP Noord-Brabant en je zit in vwo 4 dan kun je solliciteren naar een plaatsje in de MEP-delegatie.

Welke scholen zijn aangesloten bij het MEP?

MEP Noord-Brabant werkt samen met MEP Vlaanderen. Elke editie doen er in totaal 26 scholen mee. De ene helft uit Brabant, de andere helft uit Vlaanderen.

Hoe werkt de landenverdeling?

Elke school vertegenwoordigt een EU-lidstaat en stuurt een afvaardiging van zes leerlingen. De deelnemers worden vervolgens verspreid over de twaalf verschillende commissies waar zij hun land vertegenwoordigen.

Wat moet ik aan?

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër en elke deelnemer wordt ook zo behandeld. Om je goed in te leven in deze rol, dien je je ook passend te kleden. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode is: gekleed als een parlementariër. Nu heeft niet iedereen een mantelpakje of maatpak klaarliggen. Kijk daarom eens in de kast van je ouders of informeer bij vrienden of familie. Zelf iets kopen mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht.

Ook journalisten komen goed gekleed, zo breng je in stijl verslag uit.

Die dresscode valt eigenlijk toch wel mee?

Nee, we zijn daar heel precies in. Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken door het presidium. Als je outfit op dinsdag niet in orde is, moet je – helaas – vertrekken.

lees meer

IK WORD
GASTOUDER

IK WORD
GASTOUDER

Ik wil mij opgeven als gastouder. Wat kan ik verwachten?

Deelnemers zijn een week bij u te gast. Op zondag komen ze om 17:00 uur aan met hun bagage. De meesten hebben ook een fiets bij zich. De MEP-week duurt tot vrijdag, die ochtend moeten de deelnemers zich om 8:30 uur verzamelen met al hun bagage en eigendommen.

 

De organisatie van het MEP wijst deelnemers vooraf op de volgende regels:

Respecteer de regels van het gastgezin.
Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.
Maak afspraken over het verloop van de dagen. Deelnemers eten bijvoorbeeld alleen op zondag-, dinsdag- en woensdagavond bij het gastgezin.
Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

 

Welke eisen stelt het MEP aan een gastgezin?

U verwelkomt liefst twee deelnemers.
U geeft bijzonderheden aan. Zijn er huisdieren? Heeft u ervaring met bepaalde allergieën of eetgewoonten?

 

Hoe werkt het?

U ontvangt van ons een e-mail met de gegevens van uw gasten.
De leerlingen nemen contact met u op en informeren wat zij moeten meenemen.
Leerlingen zorgen zelf voor vervoer tijdens de MEP-week, maar u kunt natuurlijk met ze meedenken. Heeft u bijvoorbeeld een fiets te leen of bent u bereid om ze te halen en brengen?
Dagelijks geven uw gasten aan wanneer ze vertrekken en weer terugkomen. Soms komen zij later terug dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat zij een amendement schrijven op een resolutie of een tegenspeech voorbereiden. Uw flexibiliteit wordt in die gevallen op prijs gesteld.
Het feest op donderdagavond eindigt om 23:00 uur. Leerlingen vertrekken dan naar het gastgezin, tenzij u dit te laat vindt.

 

lees meer

IK WIL
SPONSOREN

IK WIL
SPONSOREN

Mediabelangstelling

Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan dit educatieve evenement met allure.

 

Politiek

Als politiek evenement kunnen we rekenen op aanmoediging vanuit de provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor van dit evenement. Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een subsidie.

 

Smaakmakers van de toekomst

Naast steun vanuit de politiek krijgen we steeds vaker sponsorverzoeken van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op deze website, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de opening of afsluiting van de week.

lees meer

IK BEN
BEGELEIDER

IK BEN
BEGELEIDER

Voorbereidingen

Maanden voordat de MEP-week plaatsvindt, stellen de begeleiders de commissiethema’s vast. Vervolgens maken de commissievoorzitters, het presidium en de begeleiders van verschillende scholen kennis met elkaar tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Dan worden tijdens een loting de thema’s en de landen verdeeld. Vanaf dat moment begint de inhoudelijke voorbereiding en gaan de begeleiders hun leerlingen op school  klaarstomen voor deelname aan de MEP-week. Deze inhoudelijke component zorgt ervoor dat veelal docenten geschiedenis en maatschappijleer meedoen als begeleider, maar ook docenten van andere vakken en zelfs directieleden begeleiden de MEP-week.

Observeren

De hoofdtaak van de begeleider tijdens het eerste deel van de MEP-week is het bezoeken van de verschillende commissies die elk op een eigen locatie vergaderen. Daar observeren ze de gang van zaken binnen de commissie. In welke sfeer verloopt het debat? Weet elke deelnemer zijn land op een correcte manier te vertegenwoordigen? Heeft de commissievoorzitter grip op het proces? Welke deelnemers springen eruit? In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de plenaire vergadering onder leiding van het presidium.

 

Ingrijpen taboe

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard heeft een begeleider als coach indirect wel degelijk invloed op het proces. Zo kunnen zij in de pauzes deelnemers waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze manier van coachende begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.

lees meer

IK BEN
OUD-MEP’ER

IK BEN
OUD-MEP’ER

Deelnemer gezocht! Ik word deelnemer

Meedoen aan het MEP is een hele ervaring. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër. Een week lang ben je met niets anders bezig dan vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren. Dat vereist motivatie en doorzettingsvermogen. Hieronder lees je de meest gestelde vragen en het antwoord daarop:

Kan ik ook meedoen?

Als je school is aangesloten bij MEP Noord-Brabant en je zit in vwo 4 dan kun je solliciteren naar een plaatsje in de MEP-delegatie.

Welke scholen zijn aangesloten bij het MEP?

MEP Noord-Brabant werkt samen met MEP Vlaanderen. Elke editie doen er in totaal 26 scholen mee. De ene helft uit Brabant, de andere helft uit Vlaanderen.

Hoe werkt de landenverdeling?

Elke school vertegenwoordigt een EU-lidstaat en stuurt een afvaardiging van zes leerlingen. De deelnemers worden vervolgens verspreid over de twaalf verschillende commissies waar zij hun land vertegenwoordigen.

Wat moet ik aan?

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër en elke deelnemer wordt ook zo behandeld. Om je goed in te leven in deze rol, dien je je ook passend te kleden. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode is: gekleed als een parlementariër. Nu heeft niet iedereen een mantelpakje of maatpak klaarliggen. Kijk daarom eens in de kast van je ouders of informeer bij vrienden of familie. Zelf iets kopen mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht.

Ook journalisten komen goed gekleed, zo breng je in stijl verslag uit.

Die dresscode valt eigenlijk toch wel mee?

Nee, we zijn daar heel precies in. Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken door het presidium. Als je outfit op dinsdag niet in orde is, moet je – helaas – vertrekken.

lees meer
Gastouders gezocht! Ik word gastouder

IK WORD GASTOUDER

Voor deze editie zoekt het MEP geen gastouders.

Ik wil mij opgeven als gastouder. Wat kan ik verwachten?

Deelnemers zijn een week bij u te gast. Op zondag komen ze om 17:00 uur aan met hun bagage. De meesten hebben ook een fiets bij zich. De MEP-week duurt tot vrijdag, die ochtend moeten de deelnemers zich om 8:30 uur verzamelen met al hun bagage en eigendommen.

 

De organisatie van het MEP wijst deelnemers vooraf op de volgende regels:

Respecteer de regels van het gastgezin.
Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.
Maak afspraken over het verloop van de dagen. Deelnemers eten bijvoorbeeld alleen op zondag-, dinsdag- en woensdagavond bij het gastgezin.
Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

 

Welke eisen stelt het MEP aan een gastgezin?

U verwelkomt liefst twee deelnemers.
U geeft bijzonderheden aan. Zijn er huisdieren? Heeft u ervaring met bepaalde allergieën of eetgewoonten?

 

Hoe werkt het?

U ontvangt van ons een e-mail met de gegevens van uw gasten.
De leerlingen nemen contact met u op en informeren wat zij moeten meenemen.
Leerlingen zorgen zelf voor vervoer tijdens de MEP-week, maar u kunt natuurlijk met ze meedenken. Heeft u bijvoorbeeld een fiets te leen of bent u bereid om ze te halen en brengen?
Dagelijks geven uw gasten aan wanneer ze vertrekken en weer terugkomen. Soms komen zij later terug dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat zij een amendement schrijven op een resolutie of een tegenspeech voorbereiden. Uw flexibiliteit wordt in die gevallen op prijs gesteld.
Het feest op donderdagavond eindigt om 23:00 uur. Leerlingen vertrekken dan naar het gastgezin, tenzij u dit te laat vindt.

 

lees meer
Sponsoren gezocht! Ik word sponsor

IK WIL SPONSOREN

Wat betekent het om een Europeaan te zijn? Dat is voor veel jongeren geen vanzelfsprekende vraag. Toch is het belangrijk dat zij bezig zijn met hun Europese identiteit. Daarom biedt Stichting MEP Noord-Brabant/Vlaanderen talentvolle jongeren de kans om in een simulatie een week lang kennis te maken met het complexe proces van Europese besluitvorming. Om dit mogelijk te maken zijn we afhankelijk van uw steun. Wilt u bijdragen aan de volgende editie? Mail dan naar penningmeester@mepnoordbrabant.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mediabelangstelling

Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan dit educatieve evenement met allure.

 

Politiek

Als politiek evenement kunnen we rekenen op aanmoediging vanuit de provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor van dit evenement. Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een subsidie.

 

Smaakmakers van de toekomst

Naast steun vanuit de politiek krijgen we steeds vaker sponsorverzoeken van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op deze website, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de opening of afsluiting van de week.

lees meer

IK BEN BEGELEIDER

Ieder jaar wordt de MEP-week begeleid door docenten van de deelnemende scholen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Tijdens deze bijzondere week beoordelen zij deelnemers op hun inzet. Want de beste debaters kunnen doorstromen naar de landelijke en zelfs Europese edities van het MEP. Sommigen keren juist na een jaar terug als commissievoorzitter of – weer een jaar later – als voorzitter van het presidium, het driekoppige gezelschap dat de hele week de plenaire vergadering voorzit.

Voorbereidingen

Maanden voordat de MEP-week plaatsvindt, stellen de begeleiders de commissiethema’s vast. Vervolgens maken de commissievoorzitters, het presidium en de begeleiders van verschillende scholen kennis met elkaar tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Dan worden tijdens een loting de thema’s en de landen verdeeld. Vanaf dat moment begint de inhoudelijke voorbereiding en gaan de begeleiders hun leerlingen op school  klaarstomen voor deelname aan de MEP-week. Deze inhoudelijke component zorgt ervoor dat veelal docenten geschiedenis en maatschappijleer meedoen als begeleider, maar ook docenten van andere vakken en zelfs directieleden begeleiden de MEP-week.

Observeren

De hoofdtaak van de begeleider tijdens het eerste deel van de MEP-week is het bezoeken van de verschillende commissies die elk op een eigen locatie vergaderen. Daar observeren ze de gang van zaken binnen de commissie. In welke sfeer verloopt het debat? Weet elke deelnemer zijn land op een correcte manier te vertegenwoordigen? Heeft de commissievoorzitter grip op het proces? Welke deelnemers springen eruit? In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de plenaire vergadering onder leiding van het presidium.

 

Ingrijpen taboe

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard heeft een begeleider als coach indirect wel degelijk invloed op het proces. Zo kunnen zij in de pauzes deelnemers waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze manier van coachende begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.

lees meer

IK BEN OUD-MEP’ER

Deed je mee aan een eerdere editie van het MEP? Hier staan alle foto’s van de afgelopen edities bij elkaar. Kijk snel naar de foto van jouw commissie. Misschien zit er ook wel een foto bij tijdens een van de commissievergaderingen of terwijl je de plenaire vergadering toespreekt. Geniet nog even lekker na, jonge Europarlementariër!

Voorlopig programma

Natuurlijk draait de MEP-week vooral om de simulatie – met de plenaire sessies en de vergaderingen van de commissies. Maar daaromheen gebeurt nog veel meer. De deelnemers krijgen een gevarieerd programma aangeboden. Het programma voor de komende editie is nog niet definitief, maar een voorlopige planning vind je hier:

Zondag 16 april 2023 Locatie: Hasselt

Details
 • 11:30

  De bus vertrekt vanaf station Breda richting Tilburg. Daar worden de leerlingen van het Beatrixcollege op hun eigen school om 12.00 opgehaald. Vervolgens halen we om 12.45 de leerlingen uit Eindhoven op hun eigen school ophalen.

 • 12:30

  De bus vertrek hier vanaf het Sint-Janslyceum voor leerlingen uit Den Bosch en omstreken.

 • 14:00

  We gaan van start op het Virga Jessecollege in Hasselt! We zetten onze koffers neer en we worden opgevangen door een enthousiast team

 • 14:15

  We krijgen wat uitleg over het verloop van de week.

 • 15:00

  De parlementariërs gaan met hun commissievoorzitters de stad verkennen middels een Whatsapp-stadspel dat door de organisatie gemaakt is.

 • 17:30

  We gaan lekker eten op het Virga Jessecollege. We houden een pizzaparty, waarbij iedereen lekker verschillende pizzapunten kan pakken en we met elkaar kunnen kletsen.

 • 19:30

  We vertrekken naar de overnachtingslocatie. Er zijn drie verschillende locaties. Een is op loopafstand van het VJC en de andere twee zijn wat verder weg. De leerlingen en begeleiders die daar overnachten, zullen met de bus gebracht worden.

Maandag 17 april 2023 Locatie: Hasselt

Details
 • 8:15

  Het MEP gaat echt beginnen. De bus vertrekt richting het provinciehuis voor de plenaire zitting. Belangrijk is om goed te denken aan de dresscode voor de plenaire zitting, maar ook om kleding (handschoenen) mee te nemen voor de avondactiviteit.

 • 8.45--11:15

  De officiële opening! Aan het woord komen het presidium, de voorzitter van MEP Noord-Brabant/Vlaanderen Luuk Nieuwenhuis en een oud-mepper! Daarnaast presenteren de ambassadeurs van de landen hun land.

 • 11:30

  De lunch wordt verzorgd door het provinciehuis.

 • 12:00

  We gaan starten in de commissies. Iedereen verplaatst zich naar de aangewezen vergaderruimte.

 • 16:45

  We ronden de eerste vergadering af. De commissievoorzitter en parlementariërs zorgen dat alles netjes achterblijft en vertrekken naar de UCLL.

 • 17:30

  Avondmaal

 • 19:45

  We gaan discoschaatsen! De liedjes zijn op Spotify toegevoegd, de handschoenen aangetrokken en de ijzers ondergebonden: laat het feest beginnen. Lukt het schaatsen niet? Dan is er ook een gezellige kantine waar spelletjes zijn, die je kunt spelen.

 • 21:15

  We gaan weer terug naar het hostel.

Dinsdag 18 april 2023 Locatie: Hasselt

Details
 • 08.00

  We vertrekken richting de vergaderlocaties.

 • 9.00

  De parlementariërs gaan met hun commissievoorzitters weer aan de slag om een goede resolutie te schrijven op locatie.

 • 11:30

  Lunch

 • 12:30

  Voortgang commissievergadering

 • 16:15

  We zitten voor het eerst met de landendelegatie bij elkaar voor het landenoverleg.

 • 17:30

  Avondmaal op UCLL

 • 19:30

  Door studenten van de UCLL worden verschillende workshops gegeven aan de leerlingen.

 • 22:00

  De dag zit er alweer op. We vertrekken richting de hostels.

Woensdag 19 april 2023 Locatie: Hasselt

Details
 • 08.00

  We vertrekken voor de laatste keer richting de vergaderlocaties.

 • 9:00

  Het is tijd voor de puntjes op de i; de resolutie moet vandaag tussen 12:00 en 13:00 worden ingeleverd bij het Approval Panel.

 • 12:00-17:00

  Voor de parlementariërs en de commissievoorzitters is het, na het indienen van de resolutie, tijd om lekker even te ontspannen. Ze mogen in de stad met elkaar wat gaan eten. De commissievoorzitters keren om 14.30 terug op het Virga Jessecollege om eventuele vragen van het Approval Panel te beantwoorden. 

 • 18:00

  We eten op het Virga Jessecollege.

 • 19:00

  De resoluties zijn klaar en het presidium heeft bekend gemaakt welke resoluties aan bod komen. Tijdens de landenvergadering worden de resoluties doorgenomen: wat ga je stemmen?

 • 20:30

  Het is tijd voor het grote lobbyen. De parlementariërs gaan op jacht naar genoeg handtekeningen om hun tegen- of voorspeech of amendement te mogen indienen bij het presidium.

 • 21:30

  We vertrekken richting het hostel.

Donderdag 20 april 2023 Locatie: Hasselt

Details
 • 08.00

  We vertrekken richting het provinciehuis voor de plenaire vergadering.

 • 09:00

  Aanvang van de plenaire vergadering. Er worden vandaag 7 commissies behandeld.

 • 11:30

  Tijd voor de lunch.

 • 12:15

  Vervolg van de plenaire zitting.

 • 17:30

  Maaltijd op de UCLL.

 • 19:00

  De laatste resoluties worden morgen ter goedkeuring voorgelegd, dus het is weer tijd voor een landenoverleg.

 • 20:30

  De stropdas mag op het hoofd, de voetjes van de vloer en de handjes in de lucht: de feestavond barst los op het VJC. Of wordt er toch ook stiekem nog wat gelobbyd?

 • 23:30

  We gaan terug naar het hostel.

Vrijdag 21 april 2023 Locatie: Hasselt

Details
 • 08:00

  Voor de laatste keer word je wakker in het hostel. We vertrekken richting het provinciehuis.

 • 09:00

  De laatste vijf resoluties worden ter goedkeuring voorgelegd.

 • 11:30

  Tijd voor pauze: tevens tijd voor de lunch.

 • 12:15

  Vervolg van de plenaire zitting.

 • 15:15

  De slotceremonie met afsluitende woorden van het onze voorzitter, de rector van het Virga Jessecollege, de bekendmaking van de nieuwe commissievoorzitters en deelnemers aan MEP nationaal Nederland en natuurlijk ook het nieuwe presidium. En misschien ook nog wel commissie 13?

 • 17:00

  Tijd om naar huis te gaan. De bussen vertrekken richting Breda en Eindhoven. Aankomsttijd: 18.30 in Den Bosch, 18.15 in Eindhoven, 19.00 in Tilburg en 19.30 in Breda.

Downloadpagina
leerlingen

werkdocumenten

klik hier

1. SEDE EP-Commissie Veiligheid en Defensie

Bekijk

Het vraagstuk over de rol en houding van de EU in een veranderend geopolitiek landschap.

De EGKS, de vroegste voorloper van de Europese Unie, plaatste de productie van kolen en staal onder het gezag van een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit om zo oorlogen tussen de erfvijanden Frankrijk en Duitsland “materieel onmogelijk te maken”. Ook haar opvolgers legden in hun buitenlands beleid veeleer de nadruk op diplomatie dan op militaire dreiging en protectionistische handelsmaatregelen.

De oorlog in Oekraïne waarbij Rusland zich als agressor opstelt, dwingt de EU tot een herziening van haar buitenlandse politiek. Hetzelfde geldt voor de toegenomen blootstelling aan buitenlandse beïnvloeding zowel tijdens verkiezingen als tijdens het dagelijkse besluitvormingsproces, dit zowel in de lidstaten als in de EU.

Europa vertrouwt al decennia lang op de NAVO in geval van een militair conflict. Sinds de Brexit is nog maar 20 procent van het budget van de NAVO afkomstig van de EU-landen. Europa ging er steeds van uit dat in geval van militair conflict de Verenigde Staten als belangrijkste lid van de NAVO de EU zouden beschermen. Oud-presidenten Obama, maar vooral Trump, hebben echter duidelijk gemaakt dat de EU voor haar eigen veiligheid moet zorgen. De VS wil zich meer focussen op de machtsstrijd met China, niet alleen een snel groeiende economische maar ook sterk ontwikkelende militaire macht.

Opdracht aan de commissie
Hoe kan de EU, in een veranderend geopolitiek landschap, haar voornamelijk diplomatieke koers behouden of zal de EU zich op het vlak van buitenlandse politiek assertiever en krachtiger moeten opstellen?

2. DEVE EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking

Bekijk

Vraagstuk over de positie en de rol van de EU in bestrijding van de gevolgen van de klimaatopwarming.

Op de klimaattop van Parijs in 2015 hebben rijke landen beloofd om tussen 2020 en 2025 jaarlijks ten minste 100 miljard dollar beschikbaar te stellen voor ‘klimaatfinanciering’ in armere landen. Dit bedrag werd de afgelopen jaren nooit gehaald.

In 2020 haalden de ontwikkelingslanden volgens cijfers van de OESO 83,3 miljard dollar op. Volgens Oxfam Novib ligt dit bedrag in werkelijkheid lager omdat deze steun voor het grootste deel uit leningen bestaat, die de landen uiteindelijk weer terug moeten betalen.

Op de COP 27 in november 2022 werd besloten tot de oprichting van een klimaatschadefonds waarbij werd afgesproken wie in aanmerking komt voor een schadevergoeding en wie mee betaalt. De Europese landen zitten in deze laatste groep. ‘Details’ zoals wie wanneer hoeveel moet bijdragen zijn evenwel nog niet afgesproken.

Opdracht aan de commissie
Hoe kan de EU een bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaatschade die ontstaat in armere landen vanwege economische groei in de EU zonder negatieve bijeffecten voor de ontvangende landen?

3. FEMM EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Bekijk

Het vraagstuk van de gendergelijkheid in de sport.

Genderongelijkheid in de sport verwijst in de eerste plaats naar de ongelijke behandeling en kansen voor mannelijke en vrouwelijke atleten. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, zoals ongelijke beloning, gebrek aan financiering en middelen voor vrouwelijke teams en ongelijke media-aandacht.

Een van de meest opvallende voorbeelden van genderongelijkheid in de sport is de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke atleten. Een ander gebied waarop genderongelijkheid in de sport tot uiting komt, is de financiering en de middelen voor vrouwelijke teams. Vrouwelijke atleten hebben vaak minder toegang tot goede trainingsfaciliteiten, begeleiding en uitrusting dan mannelijke atleten. Ook in de omkadering is er nog geen sprake van een genderevenwicht. Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd in de besluitvormingsorganen op alle niveaus. Vrouwelijke sporten krijgen ten slotte ook minder zendtijd en aandacht in de media, wat het voor vrouwelijke atleten moeilijker kan maken om erkenning en steun te krijgen.

Opdracht aan de commissie
Wat kan EU doen om tot een grotere gendergelijkheid in de sport te komen?

4. TRAN EP-Commissie Vervoer en toerisme

Bekijk

Het vraagstuk over de bijdrage van de luchtvaartsector aan het behalen van de Europese klimaatdoelen.

In het klimaatakkoord van Parijs hebben de Europese lidstaten afgesproken dat ze in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Om dit doel te bereiken zou Europa de CO2-uitstoot in 2030 al met 55% teruggebracht moeten hebben. Momenteel is de luchtvaart verantwoordelijk voor 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot en de verwachting is dat het aantal luchtvaartpassagiers in de komende 20 jaar zal verdubbelen.

In een poging de CO2-uitstoot in de luchtvaartsector te reduceren, lanceerde de Europese Commissie het ReFuelEU Aviation Initiative. De Commissie wil hiermee het gebruik van duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaartsector, waarin elektrificatie geen evidentie is, promoten. Het risico bestaat echter dat dit het gebruik van biobrandstoffen in de rest van de transportsector – het wegverkeer en de zeevaart – omwille van het beperkte aanbod zal bemoeilijken. Het is dan ook de vraag of de transportsector in zijn geheel de klimaatdoelstellingen kan halen, als er binnen de luchtvaartsector ook niet op andere maatregelen wordt ingezet.

Daarnaast is het voor consumenten lang niet altijd aantrekkelijk om voor een duurzamere manier van reizen te kiezen. Vliegtickets zijn relatief goedkoop want veel vliegmaatschappijen krijgen subsidies van overheden, er zit geen btw op tickets en er zit geen accijns op kerosine. Negen Europese landen hebben inmiddels bij de Europese Commissie aangedrongen op het invoeren van een Europese vliegbelasting.

Opdracht aan de commissie
Welke maatregelen moeten op Europees niveau worden genomen om de luchtvaartsector te verduurzamen, rekening houdend met het grote economisch belang van de luchtvaartsector?

5. LIBE EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Bekijk

Het vraagstuk van de waarborging van burgerlijke vrijheden.

In verschillende lidstaten staat de vrijheid van vereniging en demonstratie onder druk. Amnesty International publiceerde onlangs een rapport waarin hiervoor wordt gewaarschuwd.

In Frankrijk werd een demonstratie van vrouwelijk islamitische voetbalsters verboden door de lokale prefectuur vanwege mogelijke verstoring van de openbare orde en zorgen over de veiligheid van de demonstranten zelf. In Hongarije is het demonstratierecht zelfs in de grondwet drastisch ingeperkt, met als reden dat het ‘uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vergadering (demonstratierecht) niet iemands privé- en gezinsleven mag schaden’. Tijdens corona werd het veiligheidsargument vaak gebruikt om een demonstratie tegen de coronaregels te verbieden.

Een belangrijke verdragsbepaling in dit verband is artikel 11 van het sinds 1953 geldende Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin het recht op vrijheid van vreedzame vergadering is neergelegd.

De spanning tussen het demonstratierecht en de nationale en openbare veiligheid is niet nieuw. De balans lijkt echter steeds vaker door te slaan naar veiligheid in plaats van naar het recht op betoging. Lokale en nationale besluitvorming lijkt hier in de praktijk voorrang te krijgen op de supranationale Europese wetgeving. Wanneer een demonstratie op nationaal of lokaal niveau wordt verboden is er weinig kans voor de individuele burger om dit tijdig terug te draaien op Europees niveau.

Opdracht aan de commissie
Hoe kan de EU ervoor zorgen dat het grondrecht op demonstreren voor iedere Europese burger gewaarborgd blijft?

6. REGI EP-Commissie Regionale Ontwikkeling

Bekijk

Het vraagstuk van de economische verschillen op regionaal niveau.

De Europese Unie is een van de rijkste continenten van de wereld maar er bestaan in Europa grote welvaartsverschillen tussen de regio’s. Vooral met de komst van tien nieuwe lidstaten in 2004 werden de verschillen tussen arm en rijk groter.

Die groeiende kloof wordt het meest zichtbaar op regionaal niveau. Sinds 1995 is de economische ongelijkheid tussen EU-lidstaten onderling kleiner geworden, maar zijn de regionale economische verschillen binnen de meeste lidstaten juist toegenomen.

Aan de ene kant staan bevolkingsgroepen die veel profiteren van globalisering, voor wie open grenzen méér kansen en méér welvaart betekenen. Aan de andere zijde worstelen burgers met nadelen van diezelfde globalisering, waar open grenzen juist gezien worden als een oorzaak van verlies aan zekerheid, zeggenschap en identiteit. Juist in deze achtergestelde regio’s zie je dat nationalistische en anti-Europese sentimenten toenemen.

Opdracht aan de commissie
Hoe kan de EU de economische verschillen en de daarmee samenhangende nationalistische en anti-Europese sentimenten binnen de achtergestelde regio’s verkleinen?

7. ECON EP-Commissie Economische en monetaire zaken

Bekijk

Het vraagstuk van de financiële gezondheid van de EU en haar lidstaten in tijden van mondiale omwentelingen.

De afgelopen 24 maanden is de wereld grondig veranderd en hiermee ook de prioriteiten van de EU. In 2020 begon de wereldwijde coronapandemie hevig om zich heen te slaan. Nationale overheden en de Europese Commissie zetten alle zeilen bij om de economische impact van het virus op onze samenleving zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft de Europese belastingbetaler indirect handenvol geld gekost, af te lezen aan de ontspoorde nationale begrotingen en de fors opgelopen staatsschuld. Volgens de EU-begrotingsregels mogen deze tekorten niet (te) hoog oplopen, maar tot dusver kneep de Commissie op dit vlak een oogje dicht.

De Russische inval in Oekraïne begin 2022 heeft aan de korte periode van economisch herstel na de pandemie abrupt een einde gemaakt. Energieprijzen stegen naar recordniveaus, waarna ook de prijs van tal van andere goederen en diensten fors toenam. Afgelopen jaar piekte de inflatie in de landen van de EU dan ook op een niveau dat niet meer gezien was sinds de oliecrisissen in de jaren 70. Nationale overheden en de Europese Commissie vaardigden allerhande steunmaatregelen uit om de gevolgen van de gestegen levensduurte enigszins te verzachten. Ook deze maatregelen wegen zwaar op de begrotingen van de individuele lidstaten én van de EU als geheel.

Daarnaast zijn er een aantal EU-landen die (blijven) zondigen tegen enkele basiswaarden en -regels van de EU, zoals het respect voor een onafhankelijke rechterlijke macht, gendergelijkheid en de primauteit van het Europese recht. Dit ondergraaft het Europese project en de samenhang van de EU in zijn geheel en zet de deur open voor een ‘Europa à la carte’. Het bestaande ‘conditionaliteitsmechanisme’ maakt dat deze landen hun subsidies geblokkeerd kunnen zien als ze geen respect tonen voor de principes van de rechtsstaat.

Opdracht aan de commissie
Hoe kan de Europese Unie vasthouden aan de EU-begrotingsregels en het ‘conditionaliteitsmechanisme’ en daarnaast rekening houden met de samenhorigheid binnen de EU in tijden van externe dreiging?

8. ITRE EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie

Bekijk

Het vraagstuk van de duurzame energie in Europa.

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de duurzaamheid van de energietoevoer in en naar Europa op losse schroeven komen te staan. Maandbedragen gaan in veel huishoudens omhoog. Italië roept de noodtoestand uit, Noorwegen heeft de gaskraan naar Europa wijd opengedraaid en Nederland kampt met tegengestelde belangen rondom de gaswinning in de noordelijke provincie Groningen. Ook de verschillende steenkoolcentrales in Europa produceren weer op volle capaciteit.

Het is door de onzekere en onvoorspelbare situatie in Oekraïne nog onduidelijk wanneer het einde van de oorlog in zicht is. Daarnaast werd in 2019 de Green Deal gepresenteerd waarin de EU-lidstaten afspraken hebben gemaakt om de EU in 2050 klimaatneutraal te laten zijn.

Op de lange termijn wil de EU naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Europa, vastgelegd in de Green Deal. Dit betekent dat er ook maatregelen genomen moeten worden om goed om te kunnen gaan met veranderingen in het klimaat die niet af te wenden zijn. Deze plannen voor de lange termijn botsen op dit moment met de actuele problematiek op het gebied van de energietoevoer.

Opdracht aan de commissie
Hoe kan de EU reageren op de actuele energiecrisis en daarbij rekening blijven houden met de doelstellingen van de Green Deal?

9. AFET EP-Commissie Buitenlandse zaken

Bekijk

Vraagstuk van homogeniteit binnen de EU en toetreding tot de Europese Unie.

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. Het beleid voor uitbreiding bepaalt aan welke criteria landen moeten voldoen om toe te treden. Inmiddels telt de EU 27 lidstaten.

Landen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om lid te worden van de Unie: de Kopenhagen-criteria. Een toekomstig lid moet bijvoorbeeld een democratische regering hebben, die goed omgaat met mensenrechten. Ook moeten minderheden worden beschermd en moet de economie goed functioneren. Tot slot moeten nieuwe lidstaten de Europese regels overnemen. De landen die lid willen worden van de EU worden onderverdeeld in kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

In de laatste jaren is de druk op de EU om zich sterker te presenteren gegroeid door het isolationisme van de VS tijdens het presidentschap van Trump en de opkomst van China als speler op het wereldtoneel. Daarnaast zijn de recente bedreigingen en acties van Rusland jegens Oekraïne een extra roep om een sterker en uitgebreider bondgenootschap te vormen.

Opdracht aan de commissie
Hoe kan de EU zorgen voor een grotere interne homogeniteit zodat zij zich beter kan presenteren naar het buitenland en aan welke criteria moeten eventuele nieuwe lidstaten voldoen om hieraan bij te dragen?

10. ENVI EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Bekijk

Het vraagstuk van de invulling van een sociaal klimaatfonds ter compensatie van de kosten van de Europese energietransitie.

De Europese klimaatwet maakt van de doelstelling om in 2030 de netto‑uitstoot van broeikas­gassen met ten minste 55% te hebben verminderd ten opzichte van 1990 een wettelijke verplichting. De EU-lidstaten werken aan nieuwe wetgeving om dit doel te bereiken en de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het pakket Fit for 55 is een reeks voorstellen om de EU-wetgeving te actualiseren en in overeenstemming te brengen met die doelstelling.

Een van de onderdelen van Fit for 55 is het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS). In dit systeem staan CO2-certificaten centraal: een bedrijf mag alleen CO2 uitstoten als het daar de rechten voor heeft. De EU werkt aan plannen om ook de emissies in de bouw- en transportsector op een dergelijke manier te laten afnemen. Er is de hoop dat burgers en bedrijven er zo toe aangezet worden om te investeren in alternatieve energiebronnen, betere isolatie en schoon vervoer.

Tegelijkertijd is de EU zich ervan bewust dat dergelijke veranderingen geld kosten. Een belangrijk ander onderdeel van Fit for 55, het sociaal klimaatfonds, is dan ook bedacht om burgers en kleine bedrijven tijdens deze overgangsperiode te ondersteunen. Op basis waarvan bepaalde huishoudens, ondernemers en bedrijven welk bedrag dienen te ontvangen en op welke manier dat geregeld moet worden, zijn echter nog onderwerpen van discussie.

Opdracht aan de commissie
Op welke manieren kan de invoering van het sociaal klimaatfonds om burgers te compenseren voor de kosten van de energietransitie door de Europese politiek worden gereguleerd?

11. AGRI EP-Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Bekijk

Het vraagstuk van de toekomst van de landbouw in Europa.

Het aanpakken van het klimaatprobleem is binnen de gehele Europese Unie een belangrijk thema. Ook op het gebied van landbouw moeten wijziging en worden doorgevoerd om te zorgen dat de klimaatdoelstellingen behaald worden. Met de biodiversiteit gaat het rap bergafwaarts en in dichtbevolkte landen botsen nu al andere activiteiten, zoals woningbouw, duurzame energie en infrastructuur, met de zwaar gesubsidieerde intensieve landbouw en veehouderij.

De landbouwlobby is machtig, maar ook de economische positie van supermarkten die met elkaar willen concurreren en daardoor kiloknallers en stuntaanbieding en in de schappen leggen, leidt tot problemen bij de wens van de Europese commissie om in 2030 25% van de landbouwgrond binnen de Europese Unie biologisch te laten zijn. De gehele keten moet worden meegenomen in de plannen van de commissie om deze te laten slagen, van boer tot burger, van CEO tot consument.

Opdracht aan de commissie
Welke maatregelen moeten door de EU genomen worden, zodat in 2030 25% van de landbouwgrond in de gehele Europese Unie biologisch is?

12. CULT EP-Commissie Cultuur en Onderwijs

Bekijk

Het vraagstuk van culturele diversiteit en het gemeenschappelijk cultureel erfgoed binnen Europa.

Culturele verscheidenheid, interculturele dialoog, creativiteit en het stimuleren van internationale betrekkingen vormen de basis van het cultuurbeleid van de Europese Unie. Elke lidstaat heeft een eigen invulling van het cultuurbeleid, maar het is ook belangrijk dat de Europese Unie een gezamenlijk beleid vormt over culturele thema’s. Door middel van een gezamenlijk cultureel beleid kan er meer verbondenheid ontstaan en kunnen de vreedzame betrekkingen binnen de Europese Unie versterkt worden. De maatschappelijke verhoudingen, geloofsuitingen, geschiedenis, gewoonten en gedragingen van een samenleving dragen bij aan een cultureel erfgoed. Het is van belang om met verschillende culturele gemeenschappen uit verschillende lidstaten tot een gezamenlijk Europees kader te komen.

Opdracht aan de commissie
Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan culturele diversiteit en tegelijkertijd streven naar een gemeenschappelijk Europees cultuurbeleid voor jongeren en hoe kan dit Europees kader vervolgens bij jongeren onder de aandacht gebracht worden?

GESCHIEDENIS

30 jaar MEP

Sinds 1989 deden meer dan 5000 jongeren uit Noord-Brabant en Vlaanderen mee aan het MEP. Wat begon als Brabantse aangelegenheid groeide uit tot evenement met een internationaal tintje. Het bewonderenswaardige niveau van de deelnemers zorgde ervoor dat de belangstelling voor het MEP de afgelopen decennia aanzienlijk toenam.

Prominente politici

De bijdrage van prominente politici zorgt steevast voor publiciteit. In 2013 sprak niemand minder dan Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de algemene vergadering toe in een videoboodschap. Maar ook ander politici, waaronder oud-staatssecretaris Frans Weekers en Tweede Kamerlid en oud-MEP’er Martijn van Dam, Commissaris van de Koning Wim van de Donk en Eurparlementariër Wim van de Camp onderstreepten het belang van het MEP en leverden een bijdrage.

 

DOELSTELLINGEN

Doelen

Het MEP laat middelbare scholieren debatteren over actuele Europese kwesties. Deze actieve aanpak maakt de jonge deelnemers bewust van de betekenis van de Europese eenwording. Het MEP stelt zich dan ook de volgende doelen:

Activeren: jongeren de gelegenheid geven actief deel te nemen aan de opbouw van het nieuwe Europa.
Bewustzijn: jongeren bewust maken van politieke, economische, culturele, sociale en emancipatoire ontwikkelingen met het oog op de Europese eenwording.
Ontdekken: jongeren laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn van een Verenigd Europa in een mondiale samenleving.
Inzicht: jongeren laten inzien wat de werkzaamheden en mogelijkheden van het Europees Parlement zijn en leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen.
Meedenken: jongeren laten meedenken, in wederzijds optimisme en vertrouwen, over Europese vraagstukken.
Ontwikkelen: jongeren de ruimte geven zich als Europese burger te ontwikkelen en deze uitdagende dimensie te verspreiden.

Jeanine Wagemakers

Jeanine Wagemakers

School: Stedelijk Gymnasium Breda
Vakken: docent Geschiedenis
Begeleider: vanaf 1999
Functie: secretaris

Eva Jongen

Eva Jongen

School: Merletcollege Cuijk
Vakken: docent Engels en coördinator leerlingzaken vwo
Begeleider: vanaf 2019
Functie: penningmeester

Gertjan Venhuizen

School: Newmancollege Breda
Vakken: docent economie en bedrijfseconomie
Begeleider: vanaf 2019
Functie: algemeen bestuurslid

Hedwig Steijger

Hedwig Steijger

School: St Janslyceum in 's-Hertogenbosch
Vakken: docent Biologie en Scheikunde
Begeleider: vanaf 2008
Functie: algemeen bestuurslid, speciaal verantwoordelijk voor MEP Nationaal

Hélène Kol

Hélène Kol

School: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
Vakken: docente Nederlands
Begeleider: vanaf 2004
Functie: algemeen bestuurslid, voorzitter

Kvk 17149005

Contact opnemen met de organisatie van het MEP kan via het volgende e-mailadres:

info@mepnoordbrabant.nl

Contact opnemen met een van onze bestuursleden kan via een van de volgende e-mailadressen:

voorzitter Luuk Nieuwenhuis
l.nieuwenhuis@mepnoorbrabant.nl

secretaris Sarike Roest
s.roest@mepnoordbrabant.nl

penningmeester Eva Jongen
e.jongen@mepnoordbrabant.nl

Sanne Lamont
s.lamont@mepnoordbrabant.nl

Vera van der Laan
v.vanderlaan@mepnoorbrabant.nl

Fotogalerie

Contact

Wil je meedoen aan de volgende editie van het MEP?

 • Ik word presidiumlid
 • Ik word commissievoorzitter
 • Ik word parlementariër
 • Ik word journalist
 • Ik word begeleider
INSCHRIJVEN

  Geslacht
  Man
  Vrouw
  Zeg ik liever niet

  Voornaam

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  E-mailadres

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoon mobiel

  School

  Eventuele dieetwensen (glutenallergie, vegetarisch enz.)

  Bijzonderheden

  Ouder 1 voornaam

  Ouder 1 tussenvoegsel

  Ouder 1 achternaam

  Ouder 1 tel. mobiel

  Ouder 1 tel. thuis

  Ouder 1 tel. werk

  Ouder 2 voornaam

  Ouder 2 tussenvoegsel

  Ouder 2 achternaam

  Ouder 2 tel. mobiel

  Ouder 2 tel. thuis

  Ouder 2 tel. werk

  Skip to toolbar