MEP Hasselt 6 maart 2022 - 11 maart 2022

Programma

MEP Hasselt 2022

Na een zeer geslaagde editie in Etten-Leur hebben we wegens de coronamaatregelen helaas een jaar geen editie van het MEP Noord-Brabant en Vlaanderen kunnen organiseren. Gelukkig hebben we nu meer vrijheden terug, dus kunnen we ook weer een nieuwe editie organiseren. De parlementariërs, journalisten en begeleiders van de deelnemende scholen uit Vlaanderen en Noord-Brabant strijken een week lang neer in Hasselt. Het Virga Jessecollege neemt de organisatie van deze editie op zich.

Hasselt is de hoofdstad van de Vlaamse provincie Limburg. De modestad aan de Demer heeft een gezellige stadskern en herbergt onder meer een interessant modemuseum. Daarnaast heeft de stad een bruisend karakter. De jaarlijkse Jeneverfeesten zijn daar een voorbeeld van, maar ook het bekende festival Pukkelpop zal bij velen bekend zijn. Zoals de slogan van de stad al zegt: Hasselt heeft het.

Een inspirerend decor voor de deelnemers aan het MEP 2022!

WAT BETEKENT HET OM EEN EUROPEAAN TE ZIJN?

Het is voor jonge mensen die opgroeien in de Europese Unie belangrijk om bezig te zijn met hun Europese identiteit. Het MEP wil dit bewustzijn bevorderen met simulatie-zittingen van het Europees Parlement. Daarom organiseert elke provincie haar eigen MEP-week die weer de opmaat vormt voor een nationale en zelfs internationale conferen-tie. In Nederland en België zijn hier duizenden leerlingen bij betrokken.

ZES DAGEN SAMENWERKEN

In de afdeling MEP Noord-Brabant/Vlaanderen zijn dertien Brabantse scholen gekoppeld aan dertien Vlaamse scho-len. Elk scholenpaar vertegenwoordigt zes dagen lang een van de Europese lidstaten. De deelnemende leerlingen
(ASO/bovenbouw VWO) krijgen posten in verschillende commissies, bijvoorbeeld milieubeheer, economische zaken of voedselveiligheid. Elke commissie buigt zich vervolgens over een actueel vraagstuk en formuleert een resolutie met daarin verschillende oplossingen voor grens-overschrijdende problemen in de EU. Uiteindelijk presente-ren en debatteren de jonge Europarlementariërs over hun resolutie in het parlement, waarna een stemming volgt.

SIMULATIE OP HOOG NIVEAU

De kennismaking met het complexe proces van Europese besluitvorming vraagt veel inleving. Deelnemers kleden zich formeel en bezigen parlementair taalgebruik. Soms kan de spanning flink oplopen. Hoe pakt mijn speech uit? Krijgt onze resolutie wel een meerderheid van de stem-men? Al die factoren bij elkaar zorgen voor inzicht in het belang van samenwerking tussen verschillende lidstaten. Het dagenlang vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren geeft een enorme impuls aan de communi-catieve vaardigheden. Dankzij de bewonderenswaardige inzet en toewijding van de jeugdige parlementariërs haalt elke editie weer een hoog niveau.

VERBLIJF

Veruit de meerderheid van de deelnemers is weg van thuis. Daarom overnachten ze op locatie in Etten-Leur. Zo krijgt de simulatie een extra dimensie. Leerlingen leren wat democratie is en wat het betekent om van mening te verschillen. Tegelijkertijd verblijven ze in een andere stad: zelfstandiger dan thuis. Het sluit allemaal naadloos aan bij de missie van het MEP om – in contact met anderen – bezig te zijn met de eigen identiteit.

MEDIA

Elk jaar wekt het MEP de belangstelling van de pers. Lokale omroepen maakten items over eerdere edities en ook de gedrukte media schrijven over de bijzondere simulatie met een internationaal tintje. De bijdrage van prominente politici zorgt steevast voor publiciteit. Eerder sprak Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de algeme-ne vergadering toe. Lokale en nationale politici onderstre-pen het belang van het MEP en leveren een bijdrage.

IK WORD
DEELNEMER

IK WORD
DEELNEMER

Kan ik ook meedoen?

Als je school is aangesloten bij MEP Noord-Brabant en je zit in vwo 4 dan kun je solliciteren naar een plaatsje in de MEP-delegatie.

Welke scholen zijn aangesloten bij het MEP?

MEP Noord-Brabant werkt samen met MEP Vlaanderen. Elke editie doen er in totaal 26 scholen mee. De ene helft uit Brabant, de andere helft uit Vlaanderen.

Hoe werkt de landenverdeling?

Elke school vertegenwoordigt een EU-lidstaat en stuurt een afvaardiging van zes leerlingen. De deelnemers worden vervolgens verspreid over de twaalf verschillende commissies waar zij hun land vertegenwoordigen.

Wat moet ik aan?

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër en elke deelnemer wordt ook zo behandeld. Om je goed in te leven in deze rol, dien je je ook passend te kleden. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode is: gekleed als een parlementariër. Nu heeft niet iedereen een mantelpakje of maatpak klaarliggen. Kijk daarom eens in de kast van je ouders of informeer bij vrienden of familie. Zelf iets kopen mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht.

Ook journalisten komen goed gekleed, zo breng je in stijl verslag uit.

Die dresscode valt eigenlijk toch wel mee?

Nee, we zijn daar heel precies in. Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken door het presidium. Als je outfit op dinsdag niet in orde is, moet je – helaas – vertrekken.

lees meer

IK WORD
GASTOUDER

IK WORD
GASTOUDER

Ik wil mij opgeven als gastouder. Wat kan ik verwachten?

Deelnemers zijn een week bij u te gast. Op zondag komen ze om 17:00 uur aan met hun bagage. De meesten hebben ook een fiets bij zich. De MEP-week duurt tot vrijdag, die ochtend moeten de deelnemers zich om 8:30 uur verzamelen met al hun bagage en eigendommen.

 

De organisatie van het MEP wijst deelnemers vooraf op de volgende regels:

Respecteer de regels van het gastgezin.
Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.
Maak afspraken over het verloop van de dagen. Deelnemers eten bijvoorbeeld alleen op zondag-, dinsdag- en woensdagavond bij het gastgezin.
Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

 

Welke eisen stelt het MEP aan een gastgezin?

U verwelkomt liefst twee deelnemers.
U geeft bijzonderheden aan. Zijn er huisdieren? Heeft u ervaring met bepaalde allergieën of eetgewoonten?

 

Hoe werkt het?

U ontvangt van ons een e-mail met de gegevens van uw gasten.
De leerlingen nemen contact met u op en informeren wat zij moeten meenemen.
Leerlingen zorgen zelf voor vervoer tijdens de MEP-week, maar u kunt natuurlijk met ze meedenken. Heeft u bijvoorbeeld een fiets te leen of bent u bereid om ze te halen en brengen?
Dagelijks geven uw gasten aan wanneer ze vertrekken en weer terugkomen. Soms komen zij later terug dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat zij een amendement schrijven op een resolutie of een tegenspeech voorbereiden. Uw flexibiliteit wordt in die gevallen op prijs gesteld.
Het feest op donderdagavond eindigt om 23:00 uur. Leerlingen vertrekken dan naar het gastgezin, tenzij u dit te laat vindt.

 

lees meer

IK WIL
SPONSOREN

IK WIL
SPONSOREN

Mediabelangstelling

Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan dit educatieve evenement met allure.

 

Politiek

Als politiek evenement kunnen we rekenen op aanmoediging vanuit de provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor van dit evenement. Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een subsidie.

 

Smaakmakers van de toekomst

Naast steun vanuit de politiek krijgen we steeds vaker sponsorverzoeken van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op deze website, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de opening of afsluiting van de week.

lees meer

IK BEN
BEGELEIDER

IK BEN
BEGELEIDER

Voorbereidingen

Maanden voordat de MEP-week plaatsvindt, stellen de begeleiders de commissiethema’s vast. Vervolgens maken de commissievoorzitters, het presidium en de begeleiders van verschillende scholen kennis met elkaar tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Dan worden tijdens een loting de thema’s en de landen verdeeld. Vanaf dat moment begint de inhoudelijke voorbereiding en gaan de begeleiders hun leerlingen op school  klaarstomen voor deelname aan de MEP-week. Deze inhoudelijke component zorgt ervoor dat veelal docenten geschiedenis en maatschappijleer meedoen als begeleider, maar ook docenten van andere vakken en zelfs directieleden begeleiden de MEP-week.

Observeren

De hoofdtaak van de begeleider tijdens het eerste deel van de MEP-week is het bezoeken van de verschillende commissies die elk op een eigen locatie vergaderen. Daar observeren ze de gang van zaken binnen de commissie. In welke sfeer verloopt het debat? Weet elke deelnemer zijn land op een correcte manier te vertegenwoordigen? Heeft de commissievoorzitter grip op het proces? Welke deelnemers springen eruit? In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de plenaire vergadering onder leiding van het presidium.

 

Ingrijpen taboe

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard heeft een begeleider als coach indirect wel degelijk invloed op het proces. Zo kunnen zij in de pauzes deelnemers waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze manier van coachende begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.

lees meer

IK BEN
OUD-MEP’ER

IK BEN
OUD-MEP’ER

Deelnemer gezocht! Ik word deelnemer

Meedoen aan het MEP is een hele ervaring. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër. Een week lang ben je met niets anders bezig dan vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren. Dat vereist motivatie en doorzettingsvermogen. Hieronder lees je de meest gestelde vragen en het antwoord daarop:

Kan ik ook meedoen?

Als je school is aangesloten bij MEP Noord-Brabant en je zit in vwo 4 dan kun je solliciteren naar een plaatsje in de MEP-delegatie.

Welke scholen zijn aangesloten bij het MEP?

MEP Noord-Brabant werkt samen met MEP Vlaanderen. Elke editie doen er in totaal 26 scholen mee. De ene helft uit Brabant, de andere helft uit Vlaanderen.

Hoe werkt de landenverdeling?

Elke school vertegenwoordigt een EU-lidstaat en stuurt een afvaardiging van zes leerlingen. De deelnemers worden vervolgens verspreid over de twaalf verschillende commissies waar zij hun land vertegenwoordigen.

Wat moet ik aan?

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër en elke deelnemer wordt ook zo behandeld. Om je goed in te leven in deze rol, dien je je ook passend te kleden. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode is: gekleed als een parlementariër. Nu heeft niet iedereen een mantelpakje of maatpak klaarliggen. Kijk daarom eens in de kast van je ouders of informeer bij vrienden of familie. Zelf iets kopen mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht.

Ook journalisten komen goed gekleed, zo breng je in stijl verslag uit.

Die dresscode valt eigenlijk toch wel mee?

Nee, we zijn daar heel precies in. Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken door het presidium. Als je outfit op dinsdag niet in orde is, moet je – helaas – vertrekken.

lees meer
Gastouders gezocht! Ik word gastouder

IK WORD GASTOUDER

Voor deze editie zoekt het MEP geen gastouders.

Ik wil mij opgeven als gastouder. Wat kan ik verwachten?

Deelnemers zijn een week bij u te gast. Op zondag komen ze om 17:00 uur aan met hun bagage. De meesten hebben ook een fiets bij zich. De MEP-week duurt tot vrijdag, die ochtend moeten de deelnemers zich om 8:30 uur verzamelen met al hun bagage en eigendommen.

 

De organisatie van het MEP wijst deelnemers vooraf op de volgende regels:

Respecteer de regels van het gastgezin.
Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.
Maak afspraken over het verloop van de dagen. Deelnemers eten bijvoorbeeld alleen op zondag-, dinsdag- en woensdagavond bij het gastgezin.
Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

 

Welke eisen stelt het MEP aan een gastgezin?

U verwelkomt liefst twee deelnemers.
U geeft bijzonderheden aan. Zijn er huisdieren? Heeft u ervaring met bepaalde allergieën of eetgewoonten?

 

Hoe werkt het?

U ontvangt van ons een e-mail met de gegevens van uw gasten.
De leerlingen nemen contact met u op en informeren wat zij moeten meenemen.
Leerlingen zorgen zelf voor vervoer tijdens de MEP-week, maar u kunt natuurlijk met ze meedenken. Heeft u bijvoorbeeld een fiets te leen of bent u bereid om ze te halen en brengen?
Dagelijks geven uw gasten aan wanneer ze vertrekken en weer terugkomen. Soms komen zij later terug dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat zij een amendement schrijven op een resolutie of een tegenspeech voorbereiden. Uw flexibiliteit wordt in die gevallen op prijs gesteld.
Het feest op donderdagavond eindigt om 23:00 uur. Leerlingen vertrekken dan naar het gastgezin, tenzij u dit te laat vindt.

 

lees meer
Sponsoren gezocht! Ik word sponsor

IK WIL SPONSOREN

Wat betekent het om een Europeaan te zijn? Dat is voor veel jongeren geen vanzelfsprekende vraag. Toch is het belangrijk dat zij bezig zijn met hun Europese identiteit. Daarom biedt Stichting MEP Noord-Brabant/Vlaanderen talentvolle jongeren de kans om in een simulatie een week lang kennis te maken met het complexe proces van Europese besluitvorming. Om dit mogelijk te maken zijn we afhankelijk van uw steun. Wilt u bijdragen aan de volgende editie? Mail dan naar penningmeester@mepnoordbrabant.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mediabelangstelling

Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan dit educatieve evenement met allure.

 

Politiek

Als politiek evenement kunnen we rekenen op aanmoediging vanuit de provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor van dit evenement. Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een subsidie.

 

Smaakmakers van de toekomst

Naast steun vanuit de politiek krijgen we steeds vaker sponsorverzoeken van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op deze website, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de opening of afsluiting van de week.

lees meer

IK BEN BEGELEIDER

Ieder jaar wordt de MEP-week begeleid door docenten van de deelnemende scholen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Tijdens deze bijzondere week beoordelen zij deelnemers op hun inzet. Want de beste debaters kunnen doorstromen naar de landelijke en zelfs Europese edities van het MEP. Sommigen keren juist na een jaar terug als commissievoorzitter of – weer een jaar later – als voorzitter van het presidium, het driekoppige gezelschap dat de hele week de plenaire vergadering voorzit.

Voorbereidingen

Maanden voordat de MEP-week plaatsvindt, stellen de begeleiders de commissiethema’s vast. Vervolgens maken de commissievoorzitters, het presidium en de begeleiders van verschillende scholen kennis met elkaar tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Dan worden tijdens een loting de thema’s en de landen verdeeld. Vanaf dat moment begint de inhoudelijke voorbereiding en gaan de begeleiders hun leerlingen op school  klaarstomen voor deelname aan de MEP-week. Deze inhoudelijke component zorgt ervoor dat veelal docenten geschiedenis en maatschappijleer meedoen als begeleider, maar ook docenten van andere vakken en zelfs directieleden begeleiden de MEP-week.

Observeren

De hoofdtaak van de begeleider tijdens het eerste deel van de MEP-week is het bezoeken van de verschillende commissies die elk op een eigen locatie vergaderen. Daar observeren ze de gang van zaken binnen de commissie. In welke sfeer verloopt het debat? Weet elke deelnemer zijn land op een correcte manier te vertegenwoordigen? Heeft de commissievoorzitter grip op het proces? Welke deelnemers springen eruit? In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de plenaire vergadering onder leiding van het presidium.

 

Ingrijpen taboe

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard heeft een begeleider als coach indirect wel degelijk invloed op het proces. Zo kunnen zij in de pauzes deelnemers waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze manier van coachende begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.

lees meer

IK BEN OUD-MEP’ER

Deed je mee aan een eerdere editie van het MEP? Hier staan alle foto’s van de afgelopen edities bij elkaar. Kijk snel naar de foto van jouw commissie. Misschien zit er ook wel een foto bij tijdens een van de commissievergaderingen of terwijl je de plenaire vergadering toespreekt. Geniet nog even lekker na, jonge Europarlementariër!

Programma

Natuurlijk draait de MEP-week vooral om de simulatie – met de plenaire sessies en de vergaderingen van de commissies. Maar daaromheen gebeurt nog veel meer. De deelnemers krijgen een gevarieerd programma aangeboden.

Zondag 6 maart 2022 Locatie: Hasselt

Details
 • 11.00-00.00

  Definitieve planning volgt later.

Maandag 7 maart 2022 Locatie: Hasselt

Details
 • 08.00-22.00

  Definitieve planning volgt later.

Dinsdag 8 maart 2022 Locatie: Hasselt

Details
 • 08.00-22.00

  Definitieve planning volgt later.

Woensdag 9 maart 2022 Locatie: Hasselt

Details
 • 08.00-22.00

  Definitieve planning volgt later.

Donderdag 10 maart 2022 Locatie: Hasselt

Details
 • 08.00-22.00

  Definitieve planning volgt later.

Vrijdag 11 maart 2022 Locatie: Hasselt

Details
 • 08.00-16.00

  Definitieve planning volgt later.

Downloadpagina
leerlingen

werkdocumenten

klik hier

1. DEVE EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking

Bekijk

Het vraagstuk van de formulering van een nieuwe strategie voor ontwikkelingssamenwerking.

De Europese Unie steunt ontwikkelingslanden met als langetermijndoelstelling het uitbannen van armoede. Om financiële steun te krijgen moeten de ontvangende landen aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden strekken zich uit van het verdedigen van mensenrechten en democratie en het bevorderen van duurzame groei tot aan het aanpakken van milieu- en klimaatproblemen.

Sommige EU-lidstaten steunen deze zogeheten conditionaliteit en denken dat het een effectief drukmiddel is voor een regering om te hervormen. Andere lidstaten wijzen erop dat juist onschuldige burgers het slachtoffer van eventuele sancties kunnen worden en dat het ertoe leidt dat deze landen toenadering zoeken tot andere wereldspelers, bijvoorbeeld China.

In 2020 loopt het verdrag van Cotonou af. De ontwikkelingsrelatie tussen de EU en 79 landen in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS-landen) zal opnieuw geformuleerd moeten worden. Dit nieuwe verdrag kan als voorbeeld dienen voor toekomstige afspraken  die de EU met andere ontwikkelingslanden  gaat maken.

Opdracht aan de commissie:

Hoe kan de EU zich in de toekomst blijven inzetten voor armoedebestrijding waarbij het niet beperkt blijft tot het opzetten en behouden van een goede handelsrelatie? Welke voorwaarden kan de EU stellen aan landen die hulp ontvangen?

2. FEMM EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Bekijk

Het vraagstuk van de verkleining van de verschillen tussen de man en de vrouw in het bedrijfsleven.

Het World Economic Forum maakte in het laatste Global Gender Gap Report van 2017 bekend dat de Gender Gap langzaamaan kleiner wordt. In het onderzoek ligt de focus op vier gebieden: Health, Education, Economics en Politics. Een van resultaten van het onderzoek luidt dat steeds meer vrouwen werken, maar deze vrouwen zijn nog niet representatief vertegenwoordigd in leidinggevende functies.

De Europese Unie is voorstander van het voorschrijven van een vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven. Het achterliggende idee is dat een vrouwenquotum doorwerkt op elk niveau in het bedrijf als het in de top goed geregeld is. Echter in Noorwegen, tweede in de rangschikking, is er sinds 2008 sprake van een quotum, maar blijkt dit weinig invloed te hebben op andere lagen van het bedrijf.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kan de EU nemen om meer vrouwen op leidinggevende functies te krijgen?

3. TRAN EP-Commissie Vervoer en Toerisme

Bekijk

Het vraagstuk van de spreiding van toeristen over toerisme-arme bestemmingen over de Europese Unie.

Toerisme vormt een belangrijke inkomstenbron voor de landen van de Europese Unie. In 2017 waren er bijna 1,5 miljard overnachtingen in de landen van de EU door niet-ingezetenen. In 2015 waren 12,7 miljoen Europeanen werkzaam in de toeristensector. Voorspellingen geven aan dat het toerisme wereldwijd in de 21e eeuw enorm zal toenemen.

Toeristen die naar de EU komen, gaan vooral naar de bekende toeristische trekpleisters die veelal in grote Europese steden zijn geconcentreerd. Dit legt een enorme druk op de leefbaarheid van deze steden. Een stad als Venetië is hierin een goed voorbeeld. Sinds 1950 is ongeveer driekwart van de Venetianen uit de stad weggetrokken.

De toeristische sector biedt een kans om een belangrijke motor voor duurzame groei en banen in de EU te worden en blijven. Spreiding van toeristische activiteiten over alle regio’s is daarbij wel een voorwaarde. De hoop is dus dat we wel meer buitenlandse toeristen kunnen verleiden om naar de EU te komen, maar dat deze toeristen ook de toerisme-arme regio’s zullen gaan bezoeken, waarmee we een duurzamer toerismebeleid zullen hebben.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kan de Europese Unie nemen om meer toeristen naar de toerisme-arme regio’s van de EU te trekken?

4. LIBE EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Bekijk

Het vraagstuk van de bescherming van de burgers van de Europese Unie.

Aan het begin van 2018 brak er een groot (politiek) schandaal uit toen aan het licht was gekomen dat het bedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers had misbruikt om nietsvermoedende burgers te beïnvloeden bij politieke verkiezingen. Het bedrijf had deze gegevens middels een app op Facebook verkregen. Met behulp van deze gegevens hadden ze van alle gebruikers een profielschets gemaakt. Vervolgens hebben ze tegen betaling van politieke actoren deze gegevens ingezet om mensen middels nepnieuws te beïnvloeden bij de verkiezingen.

Naar aanleiding hiervan moest Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, zich voor het Amerikaans congres verantwoorden. Bij zijn laatste hoorzitting voor het congres gaf hij aan dat zijn bedrijf niet van plan is om politieke advertenties die door politieke actoren ingezet worden om mensen bij de verkiezingen te manipuleren, op zijn platform te censureren. Dit zou in strijd zijn met vrijheid van meningsuiting.

Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) garandeert alle burgers van de Europese Unie vrijheid van meningsuiting. Artikel 9 garandeert vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Tegelijkertijd weten we dat buitenlandse inlichtingendiensten en Europese bedrijven, groepen en individuen misbruik maken van deze vrijheid om mensen op social media middels nepnieuws en valse advertenties te manipuleren bij verkiezingen. Onder andere bij het Brexit-referendum is dit op grote schaal gebeurd, waardoor de legitimiteit van de uitslag van het referendum ter discussie is komen te staan.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kan de Europese Unie nemen om haar burgers tegen doelbewuste politieke beïnvloeding te beschermen, waarbij de grondrechten in zowel artikel 9 als 10 van het EVRM worden nageleefd?

5. REGI EP-Commissie Regionale Ontwikkeling

Bekijk

Het vraagstuk van het verkleinen van regionale verschillen in de Europese Unie.

Met haar regionale beleid investeert de Europese Unie in alle regio’s binnen de EU. Dit beleid is erop gericht om via strategische investeringen in alle regio’s en steden van de EU de economische groei, de werkgelegenheid en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dankzij deze actieve vorm van solidariteit in de EU kunnen ook mensen in minder ontwikkelde regio’s profiteren van wat de EU te bieden heeft.

Twintig jaar geleden kwamen in Bologna 29 Europese ministers van Onderwijs bij elkaar om hun handtekening te zetten onder de Verklaring van Bologna. Daarmee gaven ze het startschot voor een reeks onderwijshervormingen. Alle nationale onderwijssystemen moesten worden aangepast naar één Europees model.

Het was een nobel idee. Door de aanpassingen zouden studenten en wetenschappers gemakkelijker in een ander Europees land kunnen studeren of werken. Dat zou goed zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling, voor de ontwikkeling van een ‘Europees burgerschap’ én voor de arbeidsmarkt.

Maar dit idee heeft een keerzijde. De hervormingen in het hoger onderwijs hebben er onbedoeld voor gezorgd dat studenten en wetenschappers meer en meer trekken naar de onderwijsinstellingen met de hoogst aangeschreven opleidingen. En die zitten veelal in het noorden en westen van Europa.

Braindrain is een probleem dat regio’s in heel Europa treft. Lokale en regionale overheden moeten rechtstreeks omgaan met de sociaaleconomische gevolgen van het verlies van getalenteerde mensen.

Opdracht aan de commissie:

Hoe kan de EU voorkomen dat getalenteerde burgers wegtrekken uit onderontwikkelde gebieden terwijl aan de andere kant ontwikkelde regio’s sterk blijven groeien?

6. ECON EP-Commissie Economische en monetaire zaken

Bekijk

Het vraagstuk van de handelsrelatie met China.

In een razendsnel veranderende, globaliserende wereld veranderen de economische uitdagingen van de EU tegen eenzelfde tempo. Eén van die uitdagingen ligt in het Verre Oosten. De Chinese (centraal geleide) economie is de voorbije decennia spectaculair gegroeid en is op weg om op termijn de grootste ter wereld te worden. De Chinese markt is goed voor meer dan 1 miljard consumenten en alleen al daarom zijn goede handelsverdragen met deze grootmacht voor de EU van cruciaal belang. Daarnaast investeerden de Chinese overheid en Chinese bedrijven de laatste jaren in allerhande Europese bedrijven en infrastructurele projecten. Hierdoor nam de wederzijdse afhankelijkheid toe, al geldt dat niet voor alle EU-landen in dezelfde mate.

Bij deze economische verwevenheid is enige waakzaamheid geboden. Ten eerste houdt Beijing er andere opvattingen op na wat betreft mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, kwaliteitsvereisten van goederen en diensten, intellectuele eigendomsrechten, etc.. In de praktijk betekent dit dat Chinese producten of diensten vaak goedkoper zijn maar niet aan dezelfde standaarden wat betreft kwaliteit, milieu of mensenrechten voldoen. Ten tweede neemt de Chinese invloed in de Europese economie toe en dreigt het gevaar van een te grote financiële afhankelijkheid van China. Ten derde bieden Chinese technologische producten (vb. mobiele telefoons) en diensten (vb. 5G-netwerken) die in de EU worden gebruikt de Chinese overheid de mogelijkheid tot het massaal verzamelen van data.

De Eu vindt het van belang dat er in toekomstige handelsverdragen een realistisch evenwicht bewaard wordt tussen enerzijds het belang van een goede handelsrelatie tussen beide grootmachten en anderzijds het respect voor de Europese standaarden inzake mensenrechten, milieu, arbeidsvoorwaarden én privacy.

Opdracht aan de commissie:

Welke bepalingen dienen te worden opgenomen in toekomstige handelsverdragen met China?

7. ITRE EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie

Bekijk

Het vraagstuk van energieopwekking in de toekomst.

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten we alles op alles zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Hierbij is energie opwekken uit fossiele brandstoffen een van de grootste oorzaken van de CO2-uitstoot.

Er zijn alternatieven zoals wind-, zonne- en kernenergie. Onze energiebehoefte kan waarschijnlijk niet worden vervuld met alleen ‘schone’ wind- en zonne-energie. Kernenergie heeft een heel hoog rendement en een heel lage CO2-uitstoot, maar brengt ook nadelen met zich mee. Er is angst voor een nieuwe kernramp zoals in Tsjernobyl of Fukushima. Bij zo’n kernramp zijn de gevolgen voor mens en milieu catastrofaal en langdurend. Verder is er nog steeds geen goede oplossing voor het hergebruiken of opslaan van het radioactief afval dat ontstaat. Ook is het aanleggen van een dergelijke kerncentrale erg prijzig. Zelfs de meningen van klimaatactivisten en groene partijen zijn verdeeld over welke vorm van energieopwekking voldoet.

Opdracht aan de commissie:

Op welke wijze zal de Europese Unie in de toekomst energie moeten opwekken?

8. AFET EP-Commissie Buitenlandse zaken

Bekijk

Het vraagstuk van een duurzaam migratiebeleid.

De Europese Unie wordt al vanaf 2015 geconfronteerd met een grote vluchtelingenstroom. In 2018 vroegen 586.530 asielzoekers bescherming in een EU-land. Ruim een kwart van deze asielzoekers werd opgevangen in Duitsland en 20% werd opgevangen door Frankrijk.

Tot op de dag van vandaag is het niet gelukt om een duurzaam, effectief migratiebeleid door te voeren dat op de steun kan rekenen van alle lidstaten. Zo weigerde Italië afgelopen zomer  een Nederlands schip met 42 vluchtelingen de Italiaanse wateren binnen te laten. Dit mondde uit in een diplomatieke ruzie tussen Nederland en Italië.

Momenteel lukt het sommige landen om de ongereguleerde migratiestromen te stoppen door middel van tijdelijke grenscontroles aan de binnengrenzen. Hongarije houdt bijvoorbeeld al een aantal jaren de grenzen potdicht.

Opdracht aan de commissie:

Hoe kan de Europese Unie het asiel- en migratiebeleid toekomstbestendig maken?

9. ENVI EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Bekijk

Het vraagstuk van de invloed van tabakslobbyisten op de Europese besluitvorming.

Op vrijwel ieder beleidsterrein wordt Europese wetgeving opgesteld. Vaak is de wetgeving uit de EU bepalend voor de regels waar zowel burgers als bedrijven mee te maken krijgen. De belangen zijn dus groot. Daarom proberen lobbyisten van allerlei organisaties de besluitvorming te beïnvloeden. Belangenorganisaties achter fabrikanten van frisdrank, snacks en zoete etenswaren geven bijvoorbeeld jaarlijks 21 miljoen euro uit om de regelgeving in de EU te beïnvloeden ten gunste van de industrie.

Ook de lobby van de tabaksindustrie probeert de EU naar zijn hand te zetten, bijvoorbeeld door bemoeienis met de vaststelling van de meetmethodes waarmee het gehalte schadelijke stoffen in sigaretten gecontroleerd wordt. De tabakslobby beïnvloedt daarmee direct de volksgezondheid. Phillip Morris stuurde 161 lobbyisten naar Brussel om de Tabaksproductrichtlijn van 2014 tegen te houden.

Ondanks het bestaan van een lobbyregister is de invloed van de tabakslobby groot.

Opdracht aan de commissie:

Op welke manieren kan de invloed van de tabakslobby op de Europese politiek worden ingeperkt en beter gereguleerd?

10. AGRI EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling

Bekijk

Het vraagstuk van de toekomst van de landbouw in Europa.

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier, consumenten voor redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en boeren een behoorlijk inkomen hebben. Het huidige beleid richt zich op inkomenssteun voor boeren, marktregulering en plattelandsontwikkeling.

Door de klimaatverandering ontkomt echter ook de landbouw er niet aan een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In 2017 was landbouw voor bijna negen procent verantwoordelijk voor de broeikasgasuitstoot in de EU. Het blijft belangrijk om de Europese bevolking van voedsel te blijven voorzien. De productie moet niet alleen economisch, maar ook ecologisch efficiënt zijn.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kunnen er genomen worden zodat de Europese landbouwsector voedsel kan blijven verbouwen, maar ook haar bijdrage levert aan de reductie van de broeikasgasemissie?

11. CULT EP-Commissie Cultuur en Onderwijs

Bekijk

Het vraagstuk betreffende het vergroten van actief burgerschap middels onderwijs.

Het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) is een forum waar de lidstaten goede werkwijzen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Een van de doelstellingen is het vergroten van actief burgerschap. In 2006 spraken de lidstaten van de EU al af dat burgerschapsvorming een onderdeel moest worden van het onderwijs. De EU heeft echter geen leidende rol bij de inrichting van het onderwijs; dat blijft aan de lidstaten.

In 2017 bleek dat een groot deel van de lidstaten worstelden met het vormgeven van burgerschapsvorming, onder andere door de polarisering van de verschillende Europese samenlevingen.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen moeten genomen worden of welke afspraken moeten gemaakt worden, zodat alle Europese lidstaten in hun onderwijs bijdragen aan actief burgerschap?

12. SEDE EP-Commissie Veiligheid en Defensie

Bekijk

Het vraagstuk van één Europese defensie-industrie.

Lange tijd is de ontwikkeling van Europa’s benodigde militaire capaciteiten los gezien van het Europese defensie-industriebeleid. De lidstaten wilden zowel de Europese Commissie als de industrie buiten hun eigen defensiebeleid houden. Matthieu Borsboom, Nederlandse vice-admiraal buiten dienst, zegt hierover: “Al decennia tuigt Europa allerlei programma’s op die weinig opleveren. Telkens ontbrak de politieke wil om op defensiegebied samen te werken.” Om de tegenstander voor te blijven lijkt een gezamenlijke defensie-industrie onvermijdelijk.

In de volgende EU-meerjarenbegroting reserveert de Europese Commissie 13 miljard euro voor een Europees Defensiefonds (EDF) voor cofinanciering van Europese defensieprojecten. Dit geld moet besteed worden aan een meer geïntegreerde, duurzame, innovatieve en concurrerende Europese defensie-industrie. De uitdaging is om dit geld zodanig te besteden dat niet enkel de grote landen (die zelf in staat zijn jachtvliegtuigen, marineschepen of tanks te bouwen) profiteren.

Opdracht aan de commissie:

In hoeverre kan samenwerking door deelstaten bevorderd worden, zodat er een gezamenlijke militaire capaciteit kan ontstaan?

GESCHIEDENIS

30 jaar MEP

Sinds 1989 deden meer dan 5000 jongeren uit Noord-Brabant en Vlaanderen mee aan het MEP. Wat begon als Brabantse aangelegenheid groeide uit tot evenement met een internationaal tintje. Het bewonderenswaardige niveau van de deelnemers zorgde ervoor dat de belangstelling voor het MEP de afgelopen decennia aanzienlijk toenam.

Prominente politici

De bijdrage van prominente politici zorgt steevast voor publiciteit. In 2013 sprak niemand minder dan Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de algemene vergadering toe in een videoboodschap. Maar ook ander politici, waaronder oud-staatssecretaris Frans Weekers en Tweede Kamerlid en oud-MEP’er Martijn van Dam, Commissaris van de Koning Wim van de Donk en Eurparlementariër Wim van de Camp onderstreepten het belang van het MEP en leverden een bijdrage.

 

DOELSTELLINGEN

Doelen

Het MEP laat middelbare scholieren debatteren over actuele Europese kwesties. Deze actieve aanpak maakt de jonge deelnemers bewust van de betekenis van de Europese eenwording. Het MEP stelt zich dan ook de volgende doelen:

Activeren: jongeren de gelegenheid geven actief deel te nemen aan de opbouw van het nieuwe Europa.
Bewustzijn: jongeren bewust maken van politieke, economische, culturele, sociale en emancipatoire ontwikkelingen met het oog op de Europese eenwording.
Ontdekken: jongeren laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn van een Verenigd Europa in een mondiale samenleving.
Inzicht: jongeren laten inzien wat de werkzaamheden en mogelijkheden van het Europees Parlement zijn en leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen.
Meedenken: jongeren laten meedenken, in wederzijds optimisme en vertrouwen, over Europese vraagstukken.
Ontwikkelen: jongeren de ruimte geven zich als Europese burger te ontwikkelen en deze uitdagende dimensie te verspreiden.

Jeanine Wagemakers

Jeanine Wagemakers

School: Stedelijk Gymnasium Breda
Vakken: docent Geschiedenis
Begeleider: vanaf 1999
Functie: secretaris

Eva Jongen

Eva Jongen

School: Merletcollege Cuijk
Vakken: docent Engels en coördinator leerlingzaken vwo
Begeleider: vanaf 2019
Functie: penningmeester

Gertjan Venhuizen

School: Newmancollege Breda
Vakken: docent economie en bedrijfseconomie
Begeleider: vanaf 2019
Functie: algemeen bestuurslid

Hedwig Steijger

Hedwig Steijger

School: St Janslyceum in 's-Hertogenbosch
Vakken: docent Biologie en Scheikunde
Begeleider: vanaf 2008
Functie: algemeen bestuurslid, speciaal verantwoordelijk voor MEP Nationaal

Hélène Kol

Hélène Kol

School: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
Vakken: docente Nederlands
Begeleider: vanaf 2004
Functie: algemeen bestuurslid, voorzitter

Kvk 17149005

Contact opnemen met de organisatie van het MEP kan via het volgende emailadres:

info@mepnoordbrabant.nl

Contact opnemen met een van onze bestuursleden kan via een van de volgende emailadressen:

Hélène Kol
h.kol@mepnoorbrabant.nl of voorzitter@mepnoordbrabant.nl

Sarike Roest
s.roest@mepnoordbrabant.nl of secretaris@mepnoordbrabant.nl

Eva Jongen
e.jongen@mepnoordbrabant.nl of penningmeester@mepnoordbrabant.nl

Hedwig Steijger
h.steijger@mepnoorbrabant.nl

Gertjan Venhuizen
g.venhuizen@mepnoordbrabant.nl

Fotogalerie

Contact

Wil je meedoen aan de volgende editie van het MEP?

 • Ik word presidiumlid
 • Ik word commissievoorzitter
 • Ik word parlementariër
 • Ik word journalist
 • Ik word begeleider
INSCHRIJVEN

Geslacht
Man
Vrouw
Zeg ik liever niet

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon mobiel

School

Eventuele dieetwensen (glutenallergie, vegetarisch enz.)

Bijzonderheden

Ouder 1 voornaam

Ouder 1 tussenvoegsel

Ouder 1 achternaam

Ouder 1 tel. mobiel

Ouder 1 tel. thuis

Ouder 1 tel. werk

Ouder 2 voornaam

Ouder 2 tussenvoegsel

Ouder 2 achternaam

Ouder 2 tel. mobiel

Ouder 2 tel. thuis

Ouder 2 tel. werk