MEP Brugge 10 - 15 maart 2019

Programma
MEP Noord-Brabant  Mar 14
Op de website https://t.co/HDoWd15tgY kun je naar de foto's van de week zelf: klik op het google+ logo: daar staan alle foto's van MEP Cuijk 
MEP Noord-Brabant  @MEP_Brabant
MEP Noord-Brabant  Mar 10
2e en laatste dagje van de plenaire zittingen t van start. https://t.co/0j80nZsrRj 
MEP Noord-Brabant  @MEP_Brabant
MEP Noord-Brabant  Mar 09
De eerste resolutie is aangenomen. Gefeliciteerd! 
MEP Noord-Brabant  @MEP_Brabant

shutterstock_519853663

Welkom in Brugge

In 2019 vindt de MEP-week wederom plaats in Brugge. De parlementariërs, journalisten en begeleiders van scholen uit Vlaanderen en Noord-Brabant strijken een week lang neer in de oude Hanzestad. Vanouds was Brugge georiënteerd op zowel het noorden als het zuiden. De stad dreef handel met de noordelijke Baltische staten en was tot in de zestiende eeuw een trekpleister voor de Italiaanse stadstaten. De namen van de pleinen herinneren nog aan al die internationale veelzijdigheid, denk bijvoorbeeld aan de Biskaierplaats, de Noorderlingenbuurt en het Spaans kwartier. Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge neemt ook de organisatie van deze editie op zich.

Een inspirerend decor voor de deelnemers aan het MEP 2019!

WAT BETEKENT HET OM EEN EUROPEAAN TE ZIJN?

Het is voor jonge mensen die opgroeien in de Europese Unie belangrijk om bezig te zijn met hun Europese identi-teit. Het MEP wil dit bewustzijn bevorderen met simulatie-zittingen van het Europees Parlement. Daarom organiseert elke provincie haar eigen MEP-week die weer de opmaat vormt voor een nationale en zelfs internationale conferen-tie. In Nederland en België zijn hier duizenden leerlingen bij betrokken.

ZES DAGEN SAMENWERKEN

In de afdeling MEP Noord-Brabant/Vlaanderen zijn dertien Brabantse scholen gekoppeld aan dertien Vlaamse scho-len. Elk scholenpaar vertegenwoordigt zes dagen lang een van de Europese lidstaten. De deelnemende leerlingen
(ASO/bovenbouw VWO) krijgen posten in verschillende commissies, bijvoorbeeld milieubeheer, economische zaken of voedselveiligheid. Elke commissie buigt zich vervolgens over een actueel vraagstuk en formuleert een resolutie met daarin verschillende oplossingen voor grens-overschrijdende problemen in de EU. Uiteindelijk presente-ren en debatteren de jonge Europarlementariërs over hun resolutie in het parlement, waarna een stemming volgt.

SIMULATIE OP HOOG NIVEAU

De kennismaking met het complexe proces van Europese besluitvorming vraagt veel inleving. Deelnemers kleden zich formeel en bezigen parlementair taalgebruik. Soms kan de spanning fl ink oplopen. Hoe pakt mijn speech uit? Krijgt onze resolutie wel een meerderheid van de stem-men? Al die factoren bij elkaar zorgen voor inzicht in het belang van samenwerking tussen verschillende lidstaten. Het dagenlang vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren geeft een enorme impuls aan de communi-catieve vaardigheden. Dankzij de bewonderenswaardige inzet en toewijding van de jeugdige parlementariërs haalt elke editie weer een hoog niveau.

VERBLIJF

Veruit de meerderheid van de deelnemers is weg van thuis. Daarom overnachten ze in jeugdherbergen in de historische kern van de stad of op fietsafstand. Zo krijgt de simulatie een extra dimensie. Leerlingen leren wat demo-cratie is en wat het betekent om van mening te verschillen. Tegelijkertijd verblijven ze in een andere stad: zelfstandiger dan thuis. Het sluit allemaal naadloos aan bij de missie van het MEP om – in contact met anderen – bezig te zijn met de eigen identiteit.

MEDIA

Elk jaar wekt het MEP de belangstelling van de pers. Lokale omroepen maakten items over eerdere edities en ook de gedrukte media schrijven over de bijzondere simulatie met een internationaal tintje. De bijdrage van prominente politici zorgt steevast voor publiciteit. Eerder sprak Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de algeme-ne vergadering toe. Lokale en nationale politici onderstre-pen het belang van het MEP en leveren een bijdrage. In Brugge zijn Herman van Rompuy, Peter Vandermeersch en een oudleerling uitgenodigd als gastspreker.

IK WORD
DEELNEMER

IK WORD
DEELNEMER

Kan ik ook meedoen?

Als je school is aangesloten bij MEP Noord-Brabant en je zit in vwo 4 dan kun je solliciteren naar een plaatsje in de MEP-delegatie.

Welke scholen zijn aangesloten bij het MEP?

MEP Noord-Brabant werkt samen met MEP Vlaanderen. Elke editie doen er in totaal 26 scholen mee. De ene helft uit Brabant, de andere helft uit Vlaanderen.

Hoe werkt de landenverdeling?

Elke school vertegenwoordigt een EU-lidstaat en stuurt een afvaardiging van zes leerlingen. De deelnemers worden vervolgens verspreid over de twaalf verschillende commissies waar zij hun land vertegenwoordigen.

Wat moet ik aan?

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër en elke deelnemer wordt ook zo behandeld. Om je goed in te leven in deze rol, dien je je ook passend te kleden. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode is: gekleed als een parlementariër. Nu heeft niet iedereen een mantelpakje of maatpak klaarliggen. Kijk daarom eens in de kast van je ouders of informeer bij vrienden of familie. Zelf iets kopen mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht.

Ook journalisten komen goed gekleed, zo breng je in stijl verslag uit.

Die dresscode valt eigenlijk toch wel mee?

Nee, we zijn daar heel precies in. Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken door het presidium. Als je outfit op dinsdag niet in orde is, moet je – helaas – vertrekken.

lees meer

IK WORD
GASTOUDER

IK WORD
GASTOUDER

Ik wil mij opgeven als gastouder. Wat kan ik verwachten?

Deelnemers zijn een week bij u te gast. Op zondag komen ze om 17:00 uur aan met hun bagage. De meesten hebben ook een fiets bij zich. De MEP-week duurt tot vrijdag, die ochtend moeten de deelnemers zich om 8:30 uur verzamelen met al hun bagage en eigendommen.

 

De organisatie van het MEP wijst deelnemers vooraf op de volgende regels:

Respecteer de regels van het gastgezin.
Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.
Maak afspraken over het verloop van de dagen. Deelnemers eten bijvoorbeeld alleen op zondag-, dinsdag- en woensdagavond bij het gastgezin.
Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

 

Welke eisen stelt het MEP aan een gastgezin?

U verwelkomt liefst twee deelnemers.
U geeft bijzonderheden aan. Zijn er huisdieren? Heeft u ervaring met bepaalde allergieën of eetgewoonten?

 

Hoe werkt het?

U ontvangt van ons een e-mail met de gegevens van uw gasten.
De leerlingen nemen contact met u op en informeren wat zij moeten meenemen.
Leerlingen zorgen zelf voor vervoer tijdens de MEP-week, maar u kunt natuurlijk met ze meedenken. Heeft u bijvoorbeeld een fiets te leen of bent u bereid om ze te halen en brengen?
Dagelijks geven uw gasten aan wanneer ze vertrekken en weer terugkomen. Soms komen zij later terug dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat zij een amendement schrijven op een resolutie of een tegenspeech voorbereiden. Uw flexibiliteit wordt in die gevallen op prijs gesteld.
Het feest op donderdagavond eindigt om 23:00 uur. Leerlingen vertrekken dan naar het gastgezin, tenzij u dit te laat vindt.

 

lees meer

IK WIL
SPONSOREN

IK WIL
SPONSOREN

Mediabelangstelling

Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan dit educatieve evenement met allure.

 

Politiek

Als politiek evenement kunnen we rekenen op aanmoediging vanuit de provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor van dit evenement. Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een subsidie.

 

Smaakmakers van de toekomst

Naast steun vanuit de politiek krijgen we steeds vaker sponsorverzoeken van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op deze website, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de opening of afsluiting van de week.

lees meer

IK BEN
BEGELEIDER

IK BEN
BEGELEIDER

Voorbereidingen

Maanden voordat de MEP-week plaatsvindt, stellen de begeleiders de commissiethema’s vast. Vervolgens maken de commissievoorzitters, het presidium en de begeleiders van verschillende scholen kennis met elkaar tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Dan worden tijdens een loting de thema’s en de landen verdeeld. Vanaf dat moment begint de inhoudelijke voorbereiding en gaan de begeleiders hun leerlingen op school  klaarstomen voor deelname aan de MEP-week. Deze inhoudelijke component zorgt ervoor dat veelal docenten geschiedenis en maatschappijleer meedoen als begeleider, maar ook docenten van andere vakken en zelfs directieleden begeleiden de MEP-week.

Observeren

De hoofdtaak van de begeleider tijdens het eerste deel van de MEP-week is het bezoeken van de verschillende commissies die elk op een eigen locatie vergaderen. Daar observeren ze de gang van zaken binnen de commissie. In welke sfeer verloopt het debat? Weet elke deelnemer zijn land op een correcte manier te vertegenwoordigen? Heeft de commissievoorzitter grip op het proces? Welke deelnemers springen eruit? In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de plenaire vergadering onder leiding van het presidium.

 

Ingrijpen taboe

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard heeft een begeleider als coach indirect wel degelijk invloed op het proces. Zo kunnen zij in de pauzes deelnemers waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze manier van coachende begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.

lees meer

IK BEN
OUD-MEP’ER

IK BEN
OUD-MEP’ER

Deelnemer gezocht! Ik word deelnemer

Meedoen aan het MEP is een hele ervaring. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër. Een week lang ben je met niets anders bezig dan vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren. Dat vereist motivatie en doorzettingsvermogen. Hieronder lees je de meest gestelde vragen en het antwoord daarop:

Kan ik ook meedoen?

Als je school is aangesloten bij MEP Noord-Brabant en je zit in vwo 4 dan kun je solliciteren naar een plaatsje in de MEP-delegatie.

Welke scholen zijn aangesloten bij het MEP?

MEP Noord-Brabant werkt samen met MEP Vlaanderen. Elke editie doen er in totaal 26 scholen mee. De ene helft uit Brabant, de andere helft uit Vlaanderen.

Hoe werkt de landenverdeling?

Elke school vertegenwoordigt een EU-lidstaat en stuurt een afvaardiging van zes leerlingen. De deelnemers worden vervolgens verspreid over de twaalf verschillende commissies waar zij hun land vertegenwoordigen.

Wat moet ik aan?

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër en elke deelnemer wordt ook zo behandeld. Om je goed in te leven in deze rol, dien je je ook passend te kleden. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode is: gekleed als een parlementariër. Nu heeft niet iedereen een mantelpakje of maatpak klaarliggen. Kijk daarom eens in de kast van je ouders of informeer bij vrienden of familie. Zelf iets kopen mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht.

Ook journalisten komen goed gekleed, zo breng je in stijl verslag uit.

Die dresscode valt eigenlijk toch wel mee?

Nee, we zijn daar heel precies in. Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken door het presidium. Als je outfit op dinsdag niet in orde is, moet je – helaas – vertrekken.

lees meer
Gastouders gezocht! Ik word gastouder

IK WORD GASTOUDER

Voor elke editie zoekt het MEP naar enthousiaste gastouders. Uw gastvrijheid maakt dit evenement mogelijk.

Veruit de meerderheid van de deelnemers is weg van thuis. Daarom overnachten ze bij gastgezinnen of bij een groepsaccommodatie in en rond Cuijk. Zo krijgt de simulatie het karakter van een veelzijdige uitwisseling. Leerlingen leren wat democratie is en wat het betekent om van mening te verschillen. Tegelijkertijd zijn ze in een andere stad en wonen tijdelijk in een ander gezin. Het sluit allemaal naadloos aan bij de missie van het MEP om – in contact met anderen – bezig te zijn met de eigen identiteit.

Ik wil mij opgeven als gastouder. Wat kan ik verwachten?

Deelnemers zijn een week bij u te gast. Op zondag komen ze om 17:00 uur aan met hun bagage. De meesten hebben ook een fiets bij zich. De MEP-week duurt tot vrijdag, die ochtend moeten de deelnemers zich om 8:30 uur verzamelen met al hun bagage en eigendommen.

 

De organisatie van het MEP wijst deelnemers vooraf op de volgende regels:

Respecteer de regels van het gastgezin.
Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.
Maak afspraken over het verloop van de dagen. Deelnemers eten bijvoorbeeld alleen op zondag-, dinsdag- en woensdagavond bij het gastgezin.
Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

 

Welke eisen stelt het MEP aan een gastgezin?

U verwelkomt liefst twee deelnemers.
U geeft bijzonderheden aan. Zijn er huisdieren? Heeft u ervaring met bepaalde allergieën of eetgewoonten?

 

Hoe werkt het?

U ontvangt van ons een e-mail met de gegevens van uw gasten.
De leerlingen nemen contact met u op en informeren wat zij moeten meenemen.
Leerlingen zorgen zelf voor vervoer tijdens de MEP-week, maar u kunt natuurlijk met ze meedenken. Heeft u bijvoorbeeld een fiets te leen of bent u bereid om ze te halen en brengen?
Dagelijks geven uw gasten aan wanneer ze vertrekken en weer terugkomen. Soms komen zij later terug dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat zij een amendement schrijven op een resolutie of een tegenspeech voorbereiden. Uw flexibiliteit wordt in die gevallen op prijs gesteld.
Het feest op donderdagavond eindigt om 23:00 uur. Leerlingen vertrekken dan naar het gastgezin, tenzij u dit te laat vindt.

 

lees meer
Sponsoren gezocht! Ik word sponsor

IK WIL SPONSOREN

Wat betekent het om een Europeaan te zijn? Dat is voor veel jongeren geen vanzelfsprekende vraag. Toch is het belangrijk dat zij bezig zijn met hun Europese identiteit. Daarom biedt Stichting MEP Noord-Brabant/Vlaanderen talentvolle jongeren de kans om in een simulatie een week lang kennis te maken met het complexe proces van Europese besluitvorming. Om dit mogelijk te maken zijn we afhankelijk van uw steun. Wilt u bijdragen aan de volgende editie? Mail dan naar penningmeester@mepnoordbrabant.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mediabelangstelling

Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan dit educatieve evenement met allure.

 

Politiek

Als politiek evenement kunnen we rekenen op aanmoediging vanuit de provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor van dit evenement. Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een subsidie.

 

Smaakmakers van de toekomst

Naast steun vanuit de politiek krijgen we steeds vaker sponsorverzoeken van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op deze website, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de opening of afsluiting van de week.

lees meer

IK BEN BEGELEIDER

Ieder jaar wordt de MEP-week begeleid door docenten van de deelnemende scholen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Tijdens deze bijzondere week beoordelen zij deelnemers op hun inzet. Want de beste debaters kunnen doorstromen naar de landelijke en zelfs Europese edities van het MEP. Sommigen keren juist na een jaar terug als commissievoorzitter of – weer een jaar later – als voorzitter van het presidium, het driekoppige gezelschap dat de hele week de plenaire vergadering voorzit.

Voorbereidingen

Maanden voordat de MEP-week plaatsvindt, stellen de begeleiders de commissiethema’s vast. Vervolgens maken de commissievoorzitters, het presidium en de begeleiders van verschillende scholen kennis met elkaar tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Dan worden tijdens een loting de thema’s en de landen verdeeld. Vanaf dat moment begint de inhoudelijke voorbereiding en gaan de begeleiders hun leerlingen op school  klaarstomen voor deelname aan de MEP-week. Deze inhoudelijke component zorgt ervoor dat veelal docenten geschiedenis en maatschappijleer meedoen als begeleider, maar ook docenten van andere vakken en zelfs directieleden begeleiden de MEP-week.

Observeren

De hoofdtaak van de begeleider tijdens het eerste deel van de MEP-week is het bezoeken van de verschillende commissies die elk op een eigen locatie vergaderen. Daar observeren ze de gang van zaken binnen de commissie. In welke sfeer verloopt het debat? Weet elke deelnemer zijn land op een correcte manier te vertegenwoordigen? Heeft de commissievoorzitter grip op het proces? Welke deelnemers springen eruit? In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de plenaire vergadering onder leiding van het presidium.

 

Ingrijpen taboe

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard heeft een begeleider als coach indirect wel degelijk invloed op het proces. Zo kunnen zij in de pauzes deelnemers waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze manier van coachende begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.

lees meer

IK BEN OUD-MEP’ER

Deed je mee aan een eerdere editie van het MEP? Hier staan alle foto’s van de afgelopen edities bij elkaar. Kijk snel naar de foto van jouw commissie. Misschien zit er ook wel een foto bij tijdens een van de commissievergaderingen of terwijl je de plenaire vergadering toespreekt. Geniet nog even lekker na, jonge Europarlementariër!

Programma

Natuurlijk draait de MEP-week vooral om de simulatie – met de plenaire sessies en de vergaderingen van de commissies. Maar daaromheen gebeurt nog veel meer: zo maken de deelnemers in een gevarieerd programma kennis met
de prachtige monumenten, gezellige pleinen, en vele kerken en musea van de stad Brugge. Tijdens hun verblijf beleven de deelnemers de culturele rijkdom van de stad.  In 2018 staan we uiteraard ook stil bij het einde van de Eerste Wereldoorlog: de sporen zijn nog altijd zichtbaar in het landschap ten zuiden van Brugge.

 

Zondag 15 april 2018 Locatie: Brugge

Details
 • 8:30

  Vertrek bussen uit ‘s-Hertogenbosch, Sweelinkplein

 • 9:30

  Vertrek bus uit Breda, Stationslaan

 • 12:00

  Aankomst in Brugge

 • 14:00

  Ontvangst met broodjes en welkomstwoord
  Locatie: het Sint-Lodewijkscollege Brugge
  Spreker: directeur E.H. Koen Seynaeve

 • 14:30

  Kennismakingsactiviteit – Spel in de binnenstad van Brugge – per commissie
  Locatie: Brugge

 • 17:00

  Vergadering begeleiders en presidium

 • 18:00

  Diner
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

 • 19:30

  Avondprogramma – vrij in te vullen in de jeugdherbergen

Maandag 16 april 2018 Locatie: Brugge

Details
 • 09:00

  Officiële opening MEP Brugge 2018

 • 10:15

  Landenpresentaties

 • 11:00

  Start Commissievergadering
  Locaties: Sint-Lodewijkscollege, Palaestra Sint-Lodewijkscollege, Onze-Lieve-Vrouwkliniek

 • 13:00

  Lunch
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

 • 14:00

  Voortzetting Commissievergaderingen
  Locaties: Sint-Lodewijkscollege, Palaestra Sint-Lodewijkscollege, Onze-Lieve-Vrouwkliniek

 • 18:00

  Avondmaaltijd
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

 • 19:30

  Avondprogramma: Teamsporten
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

Dinsdag 17 april 2018 Locatie: Brugge

Details
 • 09:00

  Commissievergaderingen
  Locaties: Sint-Lodewijkscollege, Palaestra Sint-Lodewijkscollege, Onze-Lieve-Vrouwkliniek

 • 12:00

  Landenoverleg
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

 • 13.00

  Lunch
  Locatie Sint-Lodewijkscollege Brugge

 • 14:00

  Voortzetting Commissievergaderingen
  Locaties: Sint-Lodewijkscollege, Palaestra Sint-Lodewijkscollege, Onze-Lieve-Vrouwkliniek

 • 18:00

  Avondmaaltijd
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

 • 19:30

  Avondprogramma: Quiz ‘De Slimste Mens’
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

Woensdag 18 april 2018 Locatie: Brugge

Details
 • 09:00

  Commissievergaderingen
  Locaties: Sint-Lodewijkscollege, Palaestra Sint-Lodewijkscollege, Onze-Lieve-Vrouwkliniek

 • 12:30

  Indienen resoluties bij approval panel/vrije middag

 • 13:00

  Lunch
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege Brugge

 • 14.00

  Vrije middag in Brugge

 • 16.30

  Landenoverleg
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege Brugge

 • 18:00

  Commissies eten samen in de binnenstad van Brugge

 • 20:30

  Filmavond

Donderdag 19 april 2018 Locatie: Brugge

Details
 • 08:30

  Presidium aanwezig op Sint-Lodewijkscollege

 • 08:45

  Deelnemers en begeleiders aanwezig bij op Sint-Lodewijkscollege

 • 09:00

  Aanvang plenaire zitting MEP (twee resoluties)

 • 10:30

  Pauze.

 • 10:45

  Vervolg plenaire zitting MEP (twee resoluties).

 • 12:15

  Lunch.

 • 13:00

  Vervolg plenaire zitting MEP (twee resoluties).

 • 15:00

  Pauze.

 • 15:15

  Vervolg plenaire zitting MEP (één resolutie).

 • 16:30

  Landenoverleg
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

 • 18:00

  Avondmaaltijd
  Locatie: Sint-Lodewijkscollege

 • 20:30

  Fuif in Brugge
  Locatie: De Snuffel – Brugge

Vrijdag 20 april 2018 Locatie: Brugge

Details
 • 08:15

  Presidium aanwezig op Sint-Lodewijkscollege

 • 08:30

  Aankomst deelnemers en begeleiders op Sint-Lodewijkscollege (stalling baggage)

 • 09:00

  Vervolg plenaire zitting MEP (twee resoluties).

 • 10:30

  Pauze.

 • 10:45

  Vervolg plenaire zitting MEP (twee resoluties).

 • 12:15

  Lunch

 • 13:00

  Vervolg plenaire zitting MEP (één resolutie).

 • 13:45

  Pauze.

 • 14:00

  Slotceremonie MEP met toespraken en een overdracht MEP naar 2019

 • 15:15

  Bekendmaking kandidaten MEP-landelijk, MEP-internationaal en functionarissen MEP 2019

 • 16:00

  Slotwoord voorzitter presidium en einde MEP Brugge 2018

Downloadpagina
leerlingen

werkdocumenten

klik hier

1. ENVI EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Bekijk

Het vraagstuk van het gebruik van nog niet volledig uitgeteste medicijnen in de EU.

Oud worden met de gezondheid van een tiener. Wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam zijn een stap dichterbij deze droom gekomen, nu het is gelukt om bij bejaarde muizen de klok terug te zetten. Een nieuwe behandeling met het middel Proxifim* maakt de beestjes aanzienlijk jonger en fitter.

Dat het middel in de belangstelling zou staan, had het Erasmus MC wel voorzien. Waar de Rotterdamse onderzoekers niet op hadden gerekend, was dat dit ‘wondermiddel’ al zo snel gebruikt zou gaan worden. Ongeduldige bedrijven besloten het gouden ei al vast op internet te koop aan te bieden, en zeker één persoon heeft het middel al gebruikt. Levensgevaarlijk, volgens de ontdekkers, want het is nog helemaal niet zeker of Proxofim wel veilig is.

Opdracht aan de commissie:
Welke maatregelen kunnen of moeten worden genomen om onveilig en/of té vroeg gebruik (lees gebruik van het middel voordat het voldoende is getest) van medicijnen door consumenten te voorkomen.

* Het middel Proxifim is als voorbeeld gebruikt.

2. DEVE EP-Commissie ontwikkelingssamenwerking

Bekijk

Het vraagstuk van de toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking met het aflopen van het Cotonou verdrag in 2020.

De Europese Unie staat onder grote druk. De vluchtelingencrisis, de Brexit en hoogoplopende discussies over het associatieverdrag met de Oekraïne zijn typerend voor de sfeer van onderling wantrouwen. Er dient zich een nieuwe splijtzwam aan: de toekomst van Europese ontwikkelingssamenwerking. Het 20-jarige verdrag met 79 landen in de Stille Oceaan, de Caraïben en Afrika, de overeenkomst van Cotonou, loopt in 2020 af en de toekomst is uiterst onzeker.

Nu 2020 dichterbij komt, is het moment daar om te evalueren. Speerpunten in Cotonou zijn armoedebestrijding en de integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie. De armoedebestrijding richt zich in het bijzonder op onderwijs, gezondheidzorg en jeugdbeleid. Voor versterking van de positie van de ACS-landen in de wereldeconomie staat het stimuleren van de handel centraal.

Vragen aan de commissie:
Dient de ACS–EU-samenwerking in haar huidige vorm de ontwikkelingsdoelstellingen van de ACS en de EU optimaal? Is er nog behoefte aan een specifieke vervolgregeling voor ACS–EU-samenwerking en, zo ja, welke vorm en inhoud deze zou moeten krijgen?

3. ITRE EP-Commissie industrie, onderzoek en energie

Bekijk

Het vraagstuk van duurzame energieopwekking en het voldoen aan de doelstellingen van het ‘2040 Klimaatakkoord van Parijs’.
De EU haalt 65% van haar duurzame energie uit biobrandstoffen, maar slaagt er niet in te garanderen dat deze bio-energie afkomstig is van duurzame bronnen en daarnaast minder CO2 uitstoot tot gevolg heeft dan fossiele brandstoffen. Het beleid van de EU leidt in veel gevallen tot ontbossing, verlies aan biodiversiteit en meer CO2 uitstoot dan bij het gebruik van steenkool. In december 2016 onthulde de Europese Commissie een wetsvoorstel waarin een pakket getoond werd om ‘schone energie’ te promoten. In de industrie lijkt eigenlijk meer ‘greenwashing’ te ontstaan, omdat de EU de uitstoot bij het gebruik van duurzame bronnen niet meetelt als CO2 uitstoot.

Opdracht aan de commissie:
Welke maatregelen kan de EU nemen om greenwashing in de industrie tegen te gaan? En daarbij juist maatregelen in te zetten die wel zullen gaan zorgdragen voor een verminderde CO2 uitstoot en uiteindelijke te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs (energievoorziening die zal bestaan uit alleen maar CO2 neutrale energie).

4. CULT EP-Commissie cultuur en onderwijs

Bekijk

Het vraagstuk betreffende de culturele identiteit van Europa.

De afgelopen decennia is de eurosclerose (Europa moeheid) onder de EU-burgers en nationale politieke partijen steeds verder toegenomen. Dit proces wordt bewerkstelligd door meerdere maatschappelijke verschijnselen, en met het stijgende aantal populistische partijen, een oplevend nationalisme onder de bevolking en een toestroom van nieuwkomers in de EU. Om de eenheid binnen de Europese Unie te bewaren, is de afgelopen jaren door pro-Europese partijen gepleit voor het benadrukken van de gezamenlijke culturele identiteit van de diverse lidstaten. Het uitgangspunt van de EU: “Verenigd in verscheidenheid” lijkt daarmee in conflict te zijn. Dat wil echter niet zeggen dat er geen overeenkomstige waarden en elementen zijn die de EU verbinden.

Opdracht aan de commissie:
Welke stappen kunnen er door de EU worden genomen (te denken valt aan deelgebieden als onderwijs, sportbonden en cultuurfondsen) om de culturele identiteit en eenheid van de unie te benadrukken, terwijl de verscheidenheid behouden blijft.

5. IMCO EP-Commissie interne markt en consumentenbescherming

Bekijk

Het vraagstuk betreffende ‘The internet of things’.

‘The internet of Things’ refereert aan de situatie waarin door mensen bediende computers (desktops, laptops, tablets, smartphones) in de minderheid zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers bestaat immers in toenemende mate uit semi-intelligente apparaten. Voorbeelden hiervan zijn steeds vaker te vinden in ieder huis. Bewoners kunnen op afstand inloggen op hun beveiligingssysteem, de temperatuur regelen en alvast de wasmachine aanzetten. Alledaagse voorwerpen worden zo een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

Het ‘internet of things’ biedt oneindig veel mogelijkheden. Het kan het leven gemakkelijker maken en bijvoorbeeld efficiënter gebruik van energie stimuleren. Ondanks de vele voordelen kleven er ook wel degelijk nadelen aan ‘the internet of things’. Hackers maken er maar al te graag gebruik van waardoor de privacy van de gebruikers op het spel komt te staan. Het gevaar bestaat dat bedrijven te veel invloed gaan krijgen. Daarnaast kan de opkomst van ‘the internet of things’ een nadelig effect hebben op de werkgelegenheid. Steeds meer taken die tot nu toe door mensen zijn uitgevoerd, zullen in de toekomst door deze vorm van kunstmatige intelligentie verdwijnen of worden overgenomen.

Opdracht aan de commissie:
Welke minimale (veiligheids)eisen dienen door de EU aan “internet-of-things-apparaten” te worden gesteld ten behoeve van de consumentenbescherming en hoe kunnen deze eisen in EU-verband worden afgedwongen?

6. INTA EP-Internationale handel

Bekijk

Het vraagstuk betreffende de positie van Europa ten opzichte van handelspartner China, en meer bepaald ten opzichte van “de Nieuwe Zijderoute”.

Oorspronkelijk verwijst de term “Zijderoute” naar de karavaanroutes tussen Azië en Europa die van de klassieke oudheid tot in de late middeleeuwen de belangrijkste verbinding tussen oost en west vormden. Sinds kort is er sprake van plannen voor een Nieuwe Zijderoute, een initiatief van de Chinese regering dat een enorm netwerk van zee-en landroutes omvat tussen China, Afrika en Europa.

Vanuit Europa bekijkt men de Chinese plannen met een zekere argwaan. De nieuwe handelsroute biedt kansen, maar houdt echter ook gevaar in. Europa is onder meer bezorgd over het tekort aan transparantie, het in toenemende gebruik van dikwijls complexe openbare aanbestedingstrajecten en het verschil in visie op internationale standaarden inzake sociale bescherming en milieu. Concreet bestaat bijvoorbeeld de vrees dat Europa zal overspoeld worden door goedkope consumptieproducten uit China.

Opdracht aan de commissie:
Welke voorwaarden stelt Europa om een gezamenlijke handelsverklaring voor een nieuwe Chinese zijderoute te ondertekenen?

7. TRAN EP-Commissie vervoer en toerisme

Bekijk

Het vraagstuk van de impact van het toenemende toerisme op de veiligheid en leefbaarheid in Europese steden.

Bewoners van de EU mogen zonder restricties reizen naar en binnen de andere EU-lidstaten. Dit geldt ook voor bewoners van de landen die geen lid zijn van de EU maar wel deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER): Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Het toenemende toerisme zorgt, naast inkomsten, ook voor veel overlast. Voorbeelden hiervan zijn: opstoppingen in binnensteden bij bezienswaardigheden (bijvoorbeeld bij de Trevifontein) waardoor ook de doorstroom van het dagelijkse verkeer stagneert, ondercapaciteit van het openbaar vervoer dat niet berekend is op zoveel reizigers, onveilige verkeerssituaties doordat toeristen massaal de verkeersregels niet kennen of negeren en overlast en woningnood door vastgoedverhuur aan toeristen (denk aan Airbnb).

Opdracht aan de commissie:
Op welke manier kan de overlast die dit toerisme met zich meebrengt worden weggenomen, om vrij verkeer van personen, een centraal beginsel van de Europese Unie, te kunnen garanderen, daarbij de verkeersveiligheid en het woongenot van de inwoners niet uit het oog verliezend?

8. JURI EP-Commissie Juridische Zaken

Bekijk

Het vraagstuk van aanpassing van het donorregistratiesysteem.

Elke dag sterven er ergens in Europa zestien mensen, omdat er geen organen beschikbaar zijn voor transplantatie. Nieren, longen, stukken darm. Van al deze verschillende organen is een ernstig tekort ontstaan; hierdoor is het leven van veel mensen die op een wachtlijst staan in groot gevaar. Hoe meer donoren er zijn, hoe meer levens er gered kunnen worden, dus is het zaak om de donorpoule zo groot mogelijk te krijgen.

Maar veel maatregelen zoals het opt-out systeem roepen ook weerstand op vanuit rechterlijk standpunt.

Opdracht aan de commissie:
Welke stappen op het gebied van wetgeving kan en/of moet de EU zetten om het aantal donoren toe te laten nemen binnen de wet van de EU en de (grond)wetten van de nationale parlementen?

9. AFET EP-Commissie Buitenlandse Zaken

Bekijk

Het vraagstuk van de internationale normen, onder meer vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer.

In de nacht van 11 op 12 maart 2017 resulteerde het bezoek van de Turkse minister van familiezaken Kaya in een patstelling met de Nederlandse autoriteiten. De Turkse minister wilde, nadat eerder de landingsrechten van het vliegtuig van haar collega van buitenlandse zaken Cavusoglu waren ingetrokken, het Turkse electoraat in Nederland ervan overtuigen, om bij het door president Erdogan voorgestelde referendum over een Turkse grondwetswijziging “ja” te stemmen. Deze grondwetswijziging stelt een verdere inperking van de democratische rechten in Turkije voor en resulteert in meer macht voor de Turkse president.

Minister Kaya mocht van de politie het Turkse consulaat in Rotterdam niet betreden en werd dringend geadviseerd om rechtsomkeert te maken. Na een urenlange patstelling vertrok de minister uiteindelijk richting Duitse grens. Rotterdam bleef daarbij achter met ongeregeldheden van Turkse Nederlanders en dit gebeuren leidde tot een diplomatieke rel met Turkije.

President Erdogan vergeleek Nederland onder andere met Nazi-Duitsland en gaf aan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Gelukkig kon Nederland op veel bijval van leiders, onder wie Merkel, Tusk en Juncker, in de EU rekenen. Uiteindelijk zag minister Kaya af van de zaak en is zij uit eigen beweging vertrokken. Uit stukken van de Nederlandse politie blijkt dat het kabinet bereid was om tot aanhouding over te gaan (mogelijk met geweld) bij het niet opvolgen van de instructies.

Vraag aan de commissie:
Welke maatregelen moet de EU nemen om te voorkomen dat de afspraken uit het Verdrag van Wenen (1964) worden gebruikt om een boodschap te verspreiden waar de EU zich niet mee kan vereenzelvigen, zoals die van de Turkse grondwetswijziging?

10. DROI EP-Commissie Mensenrechten

Bekijk

Het vraagstuk van het spanningsveld tussen adequate terrorismebestrijding en onvervreemdbare grondrechten van burgers

Menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten zijn waarden die in de verdragen van de EU vastgelegd zijn. In de EU worden de grondrechten op nationaal niveau gewaarborgd door de grondwetten van de EU-landen en op EU-niveau door het Handvest van de grondrechten van de EU. Alle EU-instellingen hebben een taak bij de bescherming van de mensenrechten.

Deze grondrechten staan echter onder druk! Als gevolg van de algemene terreurdreiging in Europa en de recente aanslagen in Manchester en Londen wordt door overheden steeds vaker aangegeven dat de wetten die de mensenrechten garanderen hinderlijk zijn bij het opsporen, volgen en oppakken van terreurverdachten.

Voor sommigen is dit aanleiding stevig aan te dringen op het geven van ruimere bevoegdheden aan politie en inlichtingendiensten, ook wanneer dit een forse inbreuk zou betekenen op de mensenrechten. Anderen wijzen erop dat terrorisme niet bestreden kan worden door te tornen aan de basisrechten van burgers. Zij willen koste wat kost de fundamentele vrijheden beschermen en vrezen een uitholling van onze rechtsstaat.

Opdracht aan de commissie:
Hoe dient de EU om te gaan met het dilemma van rechtsbescherming versus rechtshandhaving? Welke koers dient de EU op dit gebied te varen?

11. REGI EP-Commissie Regionale Ontwikkeling

Bekijk

Het vraagstuk van de ontwikkeling van de steden in de EU.

Ongeveer 70% van de EU-bevolking woont in stedelijke gebieden en naar verwachting neemt dit percentage verder toe in de komende decennia. Van het BBP van de EU wordt bijna 70% verdiend in de steden. De steden vervullen bovendien een belangrijke regionale functie op het gebied van diensten, voorzieningen en werkgelegenheid.

Deze snelle ontwikkeling van de steden gaat gepaard met problemen als armoede, sociale uitsluiting, verkeerscongestie, milieuvervuiling en (jeugd)werkloosheid. In 2016 is de aanzet gegeven voor de Europese Agenda Stad. Het doel is om EU-beleid en –regelgeving beter aan te laten sluiten op de stedelijke praktijk zodat dit beleid beter uitvoerbaar wordt voor steden en daarmee effectiever. Dit is een nieuwe manier van samenwerken in Europa.

Opdracht aan de commissie  
Welke maatregelen moet de EU nemen om de problemen te bestrijden die lokale en regionale overheden ondervinden bij het verbeteren van de levenskwaliteit van hun burgers en de groei in stedelijke gebieden te stimuleren.

12. AGRI EP-Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Bekijk

Het vraagstuk van verruiming van het EU-budget voor agrarische promotie.

 

Brussel heeft ervoor gekozen om het budget voor agrarische promotie geleidelijk op te voeren, van € 61 mln. in 2013 tot € 200 mln. in 2019. Bovendien heeft Brussel een groter aandeel in de campagnes genomen. Dat loopt in genoemde periode op van 50% tot 70% à 80% (en oplopend tot 85% in Griekenland en Cyprus). Andere partijen, zoals belangengroepen en Ngo’s, hoeven dus relatief minder bij te dragen. Cofinanciering van nationale overheden is komen te vervallen om een gelijk speelveld tussen lidstaten te bereiken.

De campagnes dienen twee doelen: consumenten in Europa bewuster te maken van agrarische producten uit de EU en meer afzet te realiseren op andere continenten. De producten die het meest worden geadverteerd, zijn groenten en fruit (30% van de programma’s), gevolgd door vlees (17%) en zuivelproducten (15%).

Op deze aanpak is kritiek geleverd door verschillende EU-lidstaten. Zo wordt het aangewende bedrag te hoog geacht en vraagt menigeen zich af of de landbouwsector niet zélf voor promotie zou moeten betalen.

Opdracht aan de commissie:
In hoeverre dragen de campagnes bij aan de realisatie van de gestelde doelen? In hoeverre hebben deze doelen een gezamenlijk draagvlak binnen Europa en welke concrete acties stelt de commissie voor om de geuite kritiek op verruiming van het EU-budget voor agrarische promotie te weerleggen?

GESCHIEDENIS

30 jaar MEP

Sinds 1989 deden meer dan 5000 jongeren uit Noord-Brabant en Vlaanderen mee aan het MEP. Wat begon als Brabantse aangelegenheid groeide uit tot evenement met een internationaal tintje. Het bewonderenswaardige niveau van de deelnemers zorgde ervoor dat de belangstelling voor het MEP de afgelopen decennia aanzienlijk toenam.

Prominente politici

De bijdrage van prominente politici zorgt steevast voor publiciteit. In 2013 sprak niemand minder dan Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de algemene vergadering toe in een videoboodschap. Maar ook ander politici, waaronder oud-staatssecretaris Frans Weekers en Tweede Kamerlid en oud-MEP’er Martijn van Dam, Commissaris van de Koning Wim van de Donk en Eurparlementariër Wim van de Camp onderstreepten het belang van het MEP en leverden een bijdrage.

 

DOELSTELLINGEN

Doelen

Het MEP laat middelbare scholieren debatteren over actuele Europese kwesties. Deze actieve aanpak maakt de jonge deelnemers bewust van de betekenis van de Europese eenwording. Het MEP stelt zich dan ook de volgende doelen:

Activeren: jongeren de gelegenheid geven actief deel te nemen aan de opbouw van het nieuwe Europa.
Bewustzijn: jongeren bewust maken van politieke, economische, culturele, sociale en emancipatoire ontwikkelingen met het oog op de Europese eenwording.
Ontdekken: jongeren laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn van een Verenigd Europa in een mondiale samenleving.
Inzicht: jongeren laten inzien wat de werkzaamheden en mogelijkheden van het Europees Parlement zijn en leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen.
Meedenken: jongeren laten meedenken, in wederzijds optimisme en vertrouwen, over Europese vraagstukken.
Ontwikkelen: jongeren de ruimte geven zich als Europese burger te ontwikkelen en deze uitdagende dimensie te verspreiden.

Kerina Heesakkers

Kerina Heesakkers

School: Frits Philipslyceum-mavo in Eindhoven
Vakken: docente duits
Begeleider: vanaf 2014
Functie: Voorzitter

Jeanine Wagemakers

Jeanine Wagemakers

School: Stedelijk Gymnasium Breda
Vakken: docent Geschiedenis
Begeleider: vanaf 1999
Functie: secretaris

Arnout Hulsman

Arnout Hulsman

School: Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch
Vakken: docent Geschiedenis en Maatschappijleer
Begeleider: vanaf 2010
Functie: penningmeester

Hedwig Steijger

Hedwig Steijger

School: St Janslyceum in 's-Hertogenbosch
Vakken: docent Biologie en Scheikunde
Begeleider: vanaf 2008
Functie: algemeen bestuurslid, speciaal verantwoordelijk voor MEP Nationaal

Hélène Kol

Hélène Kol

School: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
Vakken: docente Nederlands
Begeleider: vanaf 2004
Functie: algemeen bestuurslid

Kvk 17149005

Contact opnemen met de organisatie van het MEP kan via het volgende emailadres:

info@mepnoordbrabant.nl

Contact opnemen met een van onze bestuursleden kan via een van de volgende emailadressen:

Kerina Heesakkers
k.heesakkers@mepnoorbrabant.nl of voorzitter@mepnoordbrabant.nl

Jeanine Wagemakers
j.wagemakers@mepnoordbrabant.nl of secretaris@mepnoordbrabant.nl

Arnout Hulsman
a.hulsman@mepnoordbrabant.nl of penningmeester@mepnoordbrabant.nl

Hedwig Steijger
h.steijger@mepnoorbrabant.nl

Hélène Kol
h.kol@mepnoordbrabant.nl

Fotogalerie

Contact

Wil je meedoen aan de volgende editie van het MEP?

 • Ik word presidiumlid
 • Ik word commissievoorzitter
 • Ik word parlementariër
 • Ik word journalist
 • Ik word begeleider
INSCHRIJVEN

Geslacht
Man
Vrouw

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

School

Commissies

Bijzonderheden

Ouder 1 voornaam

Ouder 1 tussenvoegsel

Ouder 1 achternaam

Ouder 1 tel. mobiel

Ouder 1 tel. thuis

Ouder 1 tel. werk

Ouder 2 voornaam

Ouder 2 tussenvoegsel

Ouder 2 achternaam

Ouder 2 tel. mobiel

Ouder 2 tel. thuis

Ouder 2 tel. werk