MEP Etten-Leur 1 maart - 6 maart 2020

Programma

Latest Title

MEP_Brabant @MEP_Brabant
Op de website https://t.co/HDoWd15tgY kun je naar de foto's van de week zelf: klik op het google+ logo: daar staan alle foto's van MEP Cuijk
2e en laatste dagje van de plenaire zittingen t van start. https://t.co/0j80nZsrRj
De eerste resolutie is aangenomen. Gefeliciteerd!
Het eerste deel van de plenaire vergadering is begonnen https://t.co/mrz6b2JY7K

Etten-Leur

MEP Etten-Leur 2020

Na twee geslaagde edities in de oude Hanzestad Brugge, strijken de parlementariërs, journalisten en begeleiders van scholen uit Vlaanderen en Noord-Brabant in 2020 een week lang neer in Etten-Leur. De Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur neemt de organisatie van deze editie op zich.

Etten-Leur bestond tot 1968 uit de twee dorpen Etten en LeurDe twee lintdorpen groeiden rond die tijd tegen elkaar aan. In 2019 is het uitgegroeid tot een stad met 43.774 inwoners. Etten-Leur is gastheer van een wielerronde, een marathon en vele andere sportieve activiteiten. Ook aan cultuur is geen gebrek in Etten-Leur: Vincent van Gogh liet zich in deze gemeente voor het eerst als kunstschilder registreren. Hij had een atelier in de kerk van Etten-Leur.

Een inspirerend decor voor de deelnemers aan het MEP 2020!

WAT BETEKENT HET OM EEN EUROPEAAN TE ZIJN?

Het is voor jonge mensen die opgroeien in de Europese Unie belangrijk om bezig te zijn met hun Europese identiteit. Het MEP wil dit bewustzijn bevorderen met simulatie-zittingen van het Europees Parlement. Daarom organiseert elke provincie haar eigen MEP-week die weer de opmaat vormt voor een nationale en zelfs internationale conferen-tie. In Nederland en België zijn hier duizenden leerlingen bij betrokken.

ZES DAGEN SAMENWERKEN

In de afdeling MEP Noord-Brabant/Vlaanderen zijn dertien Brabantse scholen gekoppeld aan dertien Vlaamse scho-len. Elk scholenpaar vertegenwoordigt zes dagen lang een van de Europese lidstaten. De deelnemende leerlingen
(ASO/bovenbouw VWO) krijgen posten in verschillende commissies, bijvoorbeeld milieubeheer, economische zaken of voedselveiligheid. Elke commissie buigt zich vervolgens over een actueel vraagstuk en formuleert een resolutie met daarin verschillende oplossingen voor grens-overschrijdende problemen in de EU. Uiteindelijk presente-ren en debatteren de jonge Europarlementariërs over hun resolutie in het parlement, waarna een stemming volgt.

SIMULATIE OP HOOG NIVEAU

De kennismaking met het complexe proces van Europese besluitvorming vraagt veel inleving. Deelnemers kleden zich formeel en bezigen parlementair taalgebruik. Soms kan de spanning flink oplopen. Hoe pakt mijn speech uit? Krijgt onze resolutie wel een meerderheid van de stem-men? Al die factoren bij elkaar zorgen voor inzicht in het belang van samenwerking tussen verschillende lidstaten. Het dagenlang vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren geeft een enorme impuls aan de communi-catieve vaardigheden. Dankzij de bewonderenswaardige inzet en toewijding van de jeugdige parlementariërs haalt elke editie weer een hoog niveau.

VERBLIJF

Veruit de meerderheid van de deelnemers is weg van thuis. Daarom overnachten ze op locatie in Etten-Leur. Zo krijgt de simulatie een extra dimensie. Leerlingen leren wat democratie is en wat het betekent om van mening te verschillen. Tegelijkertijd verblijven ze in een andere stad: zelfstandiger dan thuis. Het sluit allemaal naadloos aan bij de missie van het MEP om – in contact met anderen – bezig te zijn met de eigen identiteit.

MEDIA

Elk jaar wekt het MEP de belangstelling van de pers. Lokale omroepen maakten items over eerdere edities en ook de gedrukte media schrijven over de bijzondere simulatie met een internationaal tintje. De bijdrage van prominente politici zorgt steevast voor publiciteit. Eerder sprak Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de algeme-ne vergadering toe. Lokale en nationale politici onderstre-pen het belang van het MEP en leveren een bijdrage.

IK WORD
DEELNEMER

IK WORD
DEELNEMER

Kan ik ook meedoen?

Als je school is aangesloten bij MEP Noord-Brabant en je zit in vwo 4 dan kun je solliciteren naar een plaatsje in de MEP-delegatie.

Welke scholen zijn aangesloten bij het MEP?

MEP Noord-Brabant werkt samen met MEP Vlaanderen. Elke editie doen er in totaal 26 scholen mee. De ene helft uit Brabant, de andere helft uit Vlaanderen.

Hoe werkt de landenverdeling?

Elke school vertegenwoordigt een EU-lidstaat en stuurt een afvaardiging van zes leerlingen. De deelnemers worden vervolgens verspreid over de twaalf verschillende commissies waar zij hun land vertegenwoordigen.

Wat moet ik aan?

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër en elke deelnemer wordt ook zo behandeld. Om je goed in te leven in deze rol, dien je je ook passend te kleden. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode is: gekleed als een parlementariër. Nu heeft niet iedereen een mantelpakje of maatpak klaarliggen. Kijk daarom eens in de kast van je ouders of informeer bij vrienden of familie. Zelf iets kopen mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht.

Ook journalisten komen goed gekleed, zo breng je in stijl verslag uit.

Die dresscode valt eigenlijk toch wel mee?

Nee, we zijn daar heel precies in. Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken door het presidium. Als je outfit op dinsdag niet in orde is, moet je – helaas – vertrekken.

lees meer

IK WORD
GASTOUDER

IK WORD
GASTOUDER

Ik wil mij opgeven als gastouder. Wat kan ik verwachten?

Deelnemers zijn een week bij u te gast. Op zondag komen ze om 17:00 uur aan met hun bagage. De meesten hebben ook een fiets bij zich. De MEP-week duurt tot vrijdag, die ochtend moeten de deelnemers zich om 8:30 uur verzamelen met al hun bagage en eigendommen.

 

De organisatie van het MEP wijst deelnemers vooraf op de volgende regels:

Respecteer de regels van het gastgezin.
Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.
Maak afspraken over het verloop van de dagen. Deelnemers eten bijvoorbeeld alleen op zondag-, dinsdag- en woensdagavond bij het gastgezin.
Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

 

Welke eisen stelt het MEP aan een gastgezin?

U verwelkomt liefst twee deelnemers.
U geeft bijzonderheden aan. Zijn er huisdieren? Heeft u ervaring met bepaalde allergieën of eetgewoonten?

 

Hoe werkt het?

U ontvangt van ons een e-mail met de gegevens van uw gasten.
De leerlingen nemen contact met u op en informeren wat zij moeten meenemen.
Leerlingen zorgen zelf voor vervoer tijdens de MEP-week, maar u kunt natuurlijk met ze meedenken. Heeft u bijvoorbeeld een fiets te leen of bent u bereid om ze te halen en brengen?
Dagelijks geven uw gasten aan wanneer ze vertrekken en weer terugkomen. Soms komen zij later terug dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat zij een amendement schrijven op een resolutie of een tegenspeech voorbereiden. Uw flexibiliteit wordt in die gevallen op prijs gesteld.
Het feest op donderdagavond eindigt om 23:00 uur. Leerlingen vertrekken dan naar het gastgezin, tenzij u dit te laat vindt.

 

lees meer

IK WIL
SPONSOREN

IK WIL
SPONSOREN

Mediabelangstelling

Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan dit educatieve evenement met allure.

 

Politiek

Als politiek evenement kunnen we rekenen op aanmoediging vanuit de provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor van dit evenement. Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een subsidie.

 

Smaakmakers van de toekomst

Naast steun vanuit de politiek krijgen we steeds vaker sponsorverzoeken van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op deze website, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de opening of afsluiting van de week.

lees meer

IK BEN
BEGELEIDER

IK BEN
BEGELEIDER

Voorbereidingen

Maanden voordat de MEP-week plaatsvindt, stellen de begeleiders de commissiethema’s vast. Vervolgens maken de commissievoorzitters, het presidium en de begeleiders van verschillende scholen kennis met elkaar tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Dan worden tijdens een loting de thema’s en de landen verdeeld. Vanaf dat moment begint de inhoudelijke voorbereiding en gaan de begeleiders hun leerlingen op school  klaarstomen voor deelname aan de MEP-week. Deze inhoudelijke component zorgt ervoor dat veelal docenten geschiedenis en maatschappijleer meedoen als begeleider, maar ook docenten van andere vakken en zelfs directieleden begeleiden de MEP-week.

Observeren

De hoofdtaak van de begeleider tijdens het eerste deel van de MEP-week is het bezoeken van de verschillende commissies die elk op een eigen locatie vergaderen. Daar observeren ze de gang van zaken binnen de commissie. In welke sfeer verloopt het debat? Weet elke deelnemer zijn land op een correcte manier te vertegenwoordigen? Heeft de commissievoorzitter grip op het proces? Welke deelnemers springen eruit? In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de plenaire vergadering onder leiding van het presidium.

 

Ingrijpen taboe

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard heeft een begeleider als coach indirect wel degelijk invloed op het proces. Zo kunnen zij in de pauzes deelnemers waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze manier van coachende begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.

lees meer

IK BEN
OUD-MEP’ER

IK BEN
OUD-MEP’ER

Deelnemer gezocht! Ik word deelnemer

Meedoen aan het MEP is een hele ervaring. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër. Een week lang ben je met niets anders bezig dan vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren. Dat vereist motivatie en doorzettingsvermogen. Hieronder lees je de meest gestelde vragen en het antwoord daarop:

Kan ik ook meedoen?

Als je school is aangesloten bij MEP Noord-Brabant en je zit in vwo 4 dan kun je solliciteren naar een plaatsje in de MEP-delegatie.

Welke scholen zijn aangesloten bij het MEP?

MEP Noord-Brabant werkt samen met MEP Vlaanderen. Elke editie doen er in totaal 26 scholen mee. De ene helft uit Brabant, de andere helft uit Vlaanderen.

Hoe werkt de landenverdeling?

Elke school vertegenwoordigt een EU-lidstaat en stuurt een afvaardiging van zes leerlingen. De deelnemers worden vervolgens verspreid over de twaalf verschillende commissies waar zij hun land vertegenwoordigen.

Wat moet ik aan?

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement. Je kruipt in de huid van een Europarlementariër en elke deelnemer wordt ook zo behandeld. Om je goed in te leven in deze rol, dien je je ook passend te kleden. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode is: gekleed als een parlementariër. Nu heeft niet iedereen een mantelpakje of maatpak klaarliggen. Kijk daarom eens in de kast van je ouders of informeer bij vrienden of familie. Zelf iets kopen mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht.

Ook journalisten komen goed gekleed, zo breng je in stijl verslag uit.

Die dresscode valt eigenlijk toch wel mee?

Nee, we zijn daar heel precies in. Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken door het presidium. Als je outfit op dinsdag niet in orde is, moet je – helaas – vertrekken.

lees meer
Gastouders gezocht! Ik word gastouder

IK WORD GASTOUDER

Voor deze editie zoekt het MEP geen gastouders.

Ik wil mij opgeven als gastouder. Wat kan ik verwachten?

Deelnemers zijn een week bij u te gast. Op zondag komen ze om 17:00 uur aan met hun bagage. De meesten hebben ook een fiets bij zich. De MEP-week duurt tot vrijdag, die ochtend moeten de deelnemers zich om 8:30 uur verzamelen met al hun bagage en eigendommen.

 

De organisatie van het MEP wijst deelnemers vooraf op de volgende regels:

Respecteer de regels van het gastgezin.
Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.
Maak afspraken over het verloop van de dagen. Deelnemers eten bijvoorbeeld alleen op zondag-, dinsdag- en woensdagavond bij het gastgezin.
Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

 

Welke eisen stelt het MEP aan een gastgezin?

U verwelkomt liefst twee deelnemers.
U geeft bijzonderheden aan. Zijn er huisdieren? Heeft u ervaring met bepaalde allergieën of eetgewoonten?

 

Hoe werkt het?

U ontvangt van ons een e-mail met de gegevens van uw gasten.
De leerlingen nemen contact met u op en informeren wat zij moeten meenemen.
Leerlingen zorgen zelf voor vervoer tijdens de MEP-week, maar u kunt natuurlijk met ze meedenken. Heeft u bijvoorbeeld een fiets te leen of bent u bereid om ze te halen en brengen?
Dagelijks geven uw gasten aan wanneer ze vertrekken en weer terugkomen. Soms komen zij later terug dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat zij een amendement schrijven op een resolutie of een tegenspeech voorbereiden. Uw flexibiliteit wordt in die gevallen op prijs gesteld.
Het feest op donderdagavond eindigt om 23:00 uur. Leerlingen vertrekken dan naar het gastgezin, tenzij u dit te laat vindt.

 

lees meer
Sponsoren gezocht! Ik word sponsor

IK WIL SPONSOREN

Wat betekent het om een Europeaan te zijn? Dat is voor veel jongeren geen vanzelfsprekende vraag. Toch is het belangrijk dat zij bezig zijn met hun Europese identiteit. Daarom biedt Stichting MEP Noord-Brabant/Vlaanderen talentvolle jongeren de kans om in een simulatie een week lang kennis te maken met het complexe proces van Europese besluitvorming. Om dit mogelijk te maken zijn we afhankelijk van uw steun. Wilt u bijdragen aan de volgende editie? Mail dan naar penningmeester@mepnoordbrabant.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mediabelangstelling

Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan dit educatieve evenement met allure.

 

Politiek

Als politiek evenement kunnen we rekenen op aanmoediging vanuit de provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor van dit evenement. Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een subsidie.

 

Smaakmakers van de toekomst

Naast steun vanuit de politiek krijgen we steeds vaker sponsorverzoeken van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op deze website, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de opening of afsluiting van de week.

lees meer

IK BEN BEGELEIDER

Ieder jaar wordt de MEP-week begeleid door docenten van de deelnemende scholen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Tijdens deze bijzondere week beoordelen zij deelnemers op hun inzet. Want de beste debaters kunnen doorstromen naar de landelijke en zelfs Europese edities van het MEP. Sommigen keren juist na een jaar terug als commissievoorzitter of – weer een jaar later – als voorzitter van het presidium, het driekoppige gezelschap dat de hele week de plenaire vergadering voorzit.

Voorbereidingen

Maanden voordat de MEP-week plaatsvindt, stellen de begeleiders de commissiethema’s vast. Vervolgens maken de commissievoorzitters, het presidium en de begeleiders van verschillende scholen kennis met elkaar tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Dan worden tijdens een loting de thema’s en de landen verdeeld. Vanaf dat moment begint de inhoudelijke voorbereiding en gaan de begeleiders hun leerlingen op school  klaarstomen voor deelname aan de MEP-week. Deze inhoudelijke component zorgt ervoor dat veelal docenten geschiedenis en maatschappijleer meedoen als begeleider, maar ook docenten van andere vakken en zelfs directieleden begeleiden de MEP-week.

Observeren

De hoofdtaak van de begeleider tijdens het eerste deel van de MEP-week is het bezoeken van de verschillende commissies die elk op een eigen locatie vergaderen. Daar observeren ze de gang van zaken binnen de commissie. In welke sfeer verloopt het debat? Weet elke deelnemer zijn land op een correcte manier te vertegenwoordigen? Heeft de commissievoorzitter grip op het proces? Welke deelnemers springen eruit? In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de plenaire vergadering onder leiding van het presidium.

 

Ingrijpen taboe

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard heeft een begeleider als coach indirect wel degelijk invloed op het proces. Zo kunnen zij in de pauzes deelnemers waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze manier van coachende begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.

lees meer

IK BEN OUD-MEP’ER

Deed je mee aan een eerdere editie van het MEP? Hier staan alle foto’s van de afgelopen edities bij elkaar. Kijk snel naar de foto van jouw commissie. Misschien zit er ook wel een foto bij tijdens een van de commissievergaderingen of terwijl je de plenaire vergadering toespreekt. Geniet nog even lekker na, jonge Europarlementariër!

Programma

Natuurlijk draait de MEP-week vooral om de simulatie – met de plenaire sessies en de vergaderingen van de commissies. Maar daaromheen gebeurt nog veel meer. De deelnemers krijgen een gevarieerd programma aangeboden.

Zondag 1 maart 2020 Locatie: Etten-Leur

Details
 • 13:00

  Aankomst deelnemers en begeleiders op de KSE in Etten-Leur
  Stalling bagage

 • 14:00

  Welkomstwoord

 • 14:05

  Kennismakingsactiviteit op de KSE: sport en spel

 • 17:30

  Diner op KSE voor alle deelnemers en ingeschreven begeleiders

 • 19:00

  Vertrek naar de overnachtingslocaties met bus: Rucphen en Zegge

Maandag 2 maart 2020 Locatie: Etten-Leur

Details
 • 8:00

  Organisatie en presidium aanwezig op de KSE

 • 8:15

  Vertrek vanaf de overnachtingslocaties met bus

 • 8:45

  Aankomst deelnemers, begeleiders en genodigden op de KSE

 • 9:00

  Officiële opening MEP 2020

 • 10:00

  Start landenpresentaties

 • 11:00

  Vertrek naar vergaderlocaties

 • 12:30

  Lunch: wordt naar vergaderlocaties gebracht

 • 13:30

  Vervolg commissievergaderingen

 • 17:00

  Einde commissievergaderingen

 • 17:30

  Diner op de KSE voor alle deelnemers en ingeschreven begeleiders

 • 19:00

  Vertrek naar de overnachtingslocaties met bus: Rucphen en Zegge

Dinsdag 3 maart 2020 Locatie: Etten-Leur

Details
 • 8:15

  Vertrek vanaf de overnachtingslocaties met bus

 • 9:00

  Aanvang commissievergaderingen op de verschillende locaties

 • 12:00

  Lunch: wordt naar vergaderlocaties gebracht

 • 13:00

  Vervolg commissievergaderingen

 • 16:00

  Einde commissievergaderingen

 • 16:30

  Landenoverleg op de KSE

 • 17:30

  Diner op de KSE voor alle deelnemers en ingeschreven begeleiders

 • 19:00

  Quiz op de KSE

 • 22:00

  Vertrek naar de overnachtingslocaties met bus: Rucphen en Zegge

Woensdag 4 maart 2020 Locatie: Etten-Leur

Details
 • 8:15

  Vertrek vanaf de overnachtingslocaties met bus

 • 9:00

  Aanvang commissievergaderingen op de verschillende locaties

 • 11:00

  Einde commissievergaderingen

 • 11:30

  Indienen resoluties bij Approval Panel op de KSE

 • 12:00

  Vrije middag deelnemers: lunch wordt op inschrijving geleverd en is te nuttigen op de KSE

 • 16:00

  Voorvergadering Presidium op de KSE

 • 16:30

  Landenoverleg op de KSE

 • 18:00

  Diner op de KSE voor alle deelnemers en ingeschreven begeleiders

 • 19:30

  Vertrek naar de overnachtingslocaties met bus: Rucphen en Zegge

Donderdag 5 maart 2020 Locatie: Etten-Leur

Details
 • 8:30

  Vertrek vanaf de overnachtingslocaties met bus

 • 9:00

  Aanvang plenaire zitting MEP op de KSE: behandeling twee resoluties

 • 11:00

  pauze

 • 11:15

  Vervolg plenaire zitting: behandeling twee resoluties

 • 13.15

  Lunch op de KSE

 • 14.00

  Vervolg plenaire zitting: behandeling twee resoluties

 • 16.00

  Pauze

 • Pauze

  Vervolg plenaire zitting: behandeling een resolutie

 • 17.15

  Pauze

 • 17.30

  Landenoverleg op de KSE

 • 19.00

  Diner op de KSE voor alle deelnemers en ingeschreven begeleiders

 • 20.30

  Feestavond op de KSE

 • 22.30

  Vertrek naar de overnachtingslocaties met bus: Rucphen en Zegge

Vrijdag 6 maart 2020 Locatie: Etten-Leur

Details
 • 8.00

  Vertrek vanaf de overnachtingslocaties met bus: bagage gaat weer mee

 • 8.30

  Aankomst op KSE. Bagage wordt opgeborgen

 • 9.00

  Vervolg plenaire zitting: behandeling twee resoluties

 • 11.00

  Pauze

 • 11.15

  Vervolg plenaire zitting: behandeling twee resoluties

 • 13.15

  Lunch op de KSE

 • 14.00

  Vervolg plenaire zitting: behandeling laatste resolutie

 • 15.00

  pauze

 • 15.15

  Slotceremonie

 • 16.30

  Einde MEP Etten-Leur 2020

Downloadpagina
leerlingen

werkdocumenten

klik hier

1. DEVE EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking

Bekijk

Het vraagstuk van de moeilijkheden die ontwikkelingslanden ervaren wanneer zij voor groei slechts afhankelijk zijn van één sector.

De Europese Unie voert een ontwikkelingsbeleid dat rekening houdt met de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, het vervolg van de Millenniumdoelen. De VN-Agenda gaat voor 2030 uit van ‘de vijf p’s’: people, planet, prosperity, peace en partnership. Het hoofddoel is om achtergebleven bevolkingsgroepen in de wereld controle te geven over hun eigen ontwikkeling. De Europese ontwikkelingshulp richt zich vooral op regio’s en landen die de hulp goed kunnen gebruiken. Landen en regio’s die zelf over genoeg middelen beschikken, ontvangen geen subsidies meer, maar zullen profiteren van hulp in de vorm van partnerschappen met de Unie.

De allerarmste landen zijn voor hun ontwikkeling vooral afhankelijk van de landbouw. Dat maakt ze erg kwetsbaar. Een milieuramp kan deze landen extra zwaar treffen met een mogelijk gevolg dat mensen hun land ontvluchten om elders hun geluk te beproeven.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de afhankelijkheid van landen en regio’s van slechts één sector te verminderen, waarbij rekening gehouden moet worden met ‘de vijf p’s’ van de VN.

2. SEDE EP-Subcommissie Veiligheid en Defensie

Bekijk

Het vraagstuk van de versterking van de Europese defensiesamenwerking.

De Europese lidstaten kwamen in het verleden vaak moeizaam tot overeenstemming over het te voeren defensie- en veiligheidsbeleid. Eenduidig beleid in de strijd tegen het terrorisme ontbrak.

Eind 2017 werd het startsein gegeven voor een nieuw samenwerkingsverband van de EU-lidstaten. Met de permanente structurele samenwerking (PESCO) zijn er nieuwe mogelijkheden voor lidstaten ontstaan om nauwer samen te werken. Er liggen inmiddels 17 projecten op tafel, variërend van een nieuw anti-zeemijnensysteem tot de oprichting van een Europees militair trainingscentrum.

Sceptici binnen en buiten de EU zijn bang dat dit samenwerkingsverband een bedreiging is voor de NAVO, ondanks dat de samenwerking met de NAVO in 2018 is uitgebreid. Kan de EU aan de ene kant onafhankelijker van de VS worden en aan de andere kant de NAVO blijven steunen?

De afspraken in het kader van PESCO moeten er uiteindelijk toe leiden dat Europa meer eigen verantwoordelijkheid kan en gaat nemen op het gebied van veiligheid.

Er zijn al enkele voorzichtige stappen gezet:

– de EU-lidstaten gaan op vrijwillige basis samenwerken tijdens specifieke situaties;
– er komt een gedeeld defensie- en veiligheidsbeleid wat zou moeten leiden tot meer financiële mogelijkheden;                                                                                                                                                         – er komt een gezamenlijk beleid, in de vorm van een defensie- en veiligheidsunie.

Opdracht aan de commissie:      

Welke maatregelen moet de EU nemen om tot een veiligheidsbeleid te komen waar alle lidstaten zich in kunnen vinden?

    

3. TRAN EP-Commissie Vervoer en Toerisme

Bekijk

Het vraagstuk van het evenwicht tussen het ondersteunen van toerisme en het streven naar een klimaatneutrale Europese Unie.

Het toerisme is voor veel lidstaten van de Europese Unie een belangrijke inkomstenbron. Om de toeristische sector en het aandeel in het BNP niet in gevaar te brengen is de bereikbaarheid van en het vervoer naar een lidstaat van essentieel belang.

Veel toeristische bestemmingen binnen de Europese Unie vertrouwen hierbij op de luchtvaart. Deze sector neemt een (zeer) groot deel van de Europese CO2-uitstoot voor zijn rekening. De luchtvaart wordt naast het toeristisch verkeer ook ingezet voor logistieke doeleinden, maar toerisme speelt hierin wel een belangrijke rol.

De Europese Unie engageert zich ertoe om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het vervoer door de lucht met gebruikmaking van fossiele brandstof en de bijbehorende schadelijke CO2-uitstoot is strijdig met de klimaatafspraken voor de toekomst.

Opdracht aan de commissie:      

Hoe kan er een evenwicht worden gevonden – en uitgewerkt – tussen de toeristische belangen van de lidstaten en de zelfopgelegde Europese klimaatdoelstellingen?

4. ENVI EP-Subcommissie Milieubeheer

Bekijk

Het vraagstuk van het aan banden leggen van het gebruik van plastic.

Door zwerfafval van de mens zitten onze oceanen vol met plastic. Plastic deelt zich op in steeds kleiner wordende deeltjes en wordt door zeedieren aangezien voor voedsel. Vissen sterven door het eten van plastic en de plasticdeeltjes dringen via de vissen onze voedselketen binnen.

Het probleem van de plastic soep in de zee is in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Om dit probleem in te dammen, heeft de Europese Commissie 10 plastic voorwerpen geïdentificeerd die samen goed zijn voor 70% van het plastic in de zee. Producten als wattenstaafjes, rietjes, ballonnenstokjes en wegwerpbestek moeten van de Europese Commissie verboden worden.

Om het gebruik van plastic nog verder terug te dringen, overweegt de Europese Commissie bijvoorbeeld om belasting te heffen op de productie en consumptie van plastic. Er zijn naast het heffen van belasting ook nog andere maatregelen denkbaar om het gebruik van plastic verder terug te dringen.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen moet de EU nemen om het gebruik van plastic verder terug te dringen?

5. REGI EP-Commissie Regionale Ontwikkeling

Bekijk

Het vraagstuk van de vernieuwing van het beleid rondom regionale verschillen en ontwikkeling.

Binnen Europa zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio’s. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio’s. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio’s binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. Het geld daaruit wordt gebruikt om het verschil in welvaart tussen de regio’s te verkleinen. De fondsen richten zich met name op de ontwikkeling van de infrastructuur (zoals wegen en spoorwegen) en de werkgelegenheid. Zo heeft Nederland lange tijd subsidie ontvangen om de achterstand tussen Flevoland en de rest van het land te verkleinen.

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 stelt de Commissie een modernisering voor van het cohesiebeleid. De middelen zullen nog steeds gericht worden op de regio’s die het het hardst nodig hebben hun achterstand ten opzichte van de rest van de EU in te halen. Tegelijkertijd streeft de EU naar een ontwikkeling waarbij zoveel mogelijk geïnvesteerd wordt in de overgang naar een koolstofarme, circulaire economie en de bestrijding van klimaatverandering, zoals bepaald in de overeenkomst van Parijs.

Opdracht aan de commissie:

Formuleer een resolutie waarin de criteria zijn vastgelegd waaraan regio’s moeten voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de regionale economie.

6. JURI EP-Commissie Juridische zaken

Bekijk

Het vraagstuk omtrent de toegang van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De ontwikkeling van digitale technologieën heeft de betekenis van auteursrechten ingrijpend veranderd. Het internet heeft gebruikers op grote schaal toegang gegeven tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvoor de makers (artiesten, fotografen, cartoonisten enz.) niet altijd eerlijk betaald krijgen. Aan de andere kant levert deze nieuwe werkelijkheid ook allerlei mogelijkheden op voor onbekende(re) artiesten om door te breken of geld te verdienen.

Op 12 september 2018 is door het Europees Parlement een wetsvoorstel aangenomen dat op dit moment nader bekeken wordt door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie, voordat door het parlement gestemd kan worden over een definitieve versie. Uit de toelichting op het voorstel blijkt duidelijk het grote belang dat de Europese wetgever toekent aan bescherming van auteursrechten, maar het voorstel is niet onomstreden.

Er zijn twee belangrijke veranderingen in de nieuwe wet. De eerste verandering is een verplicht uploadfilter voor onder andere audio- en videoplatforms dat zou moeten voorkomen dat beschermd materiaal zonder toestemming van de maker online komt. Een tweede verandering is een linktaks die ervoor zorgt dat platforms moeten betalen wanneer zij berichten van gevestigde media overnemen of verspreiden.

Waar veel artiesten blij zijn met de betere bescherming van auteursrechten die het voorstel biedt, wijzen tegenstanders op de beperking die het oplevert voor de internetvrijheid van burgers. De term ‘censuur’ is in die hoek al meer dan eens gevallen en de media spreken ook wel over een ‘meme-verbod’.

Opdracht aan de commissie:

Ontwerp een resolutie waarin zowel het belang van de bescherming van het auteursrecht als het belang van de internetvrijheid voor EU-burgers gewaarborgd wordt.

7. ITRE EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie

Bekijk

Het vraagstuk van de energie-unie met hernieuwbare en duurzame energie.

In juni 2018 kwamen de lidstaten en het Europees Parlement met elkaar overeen dat 32 procent van alle, in de Europese Unie opgewekte, energie in 2030 uit duurzame en hernieuwbare bronnen moet bestaan. In 2016 was Europa op de helft van het bereiken van haar doelstelling: 16 à 17 procent van alle energie was op dat moment afkomstig uit duurzame en hernieuwbare bronnen. Daarmee lijkt Europa op de goede weg te zijn.

Echter, de verschillen tussen de lidstaten zijn enorm. Zweden is het verst, dat land haalt nu al 54 procent van haar energie uit duurzame bronnen en haalt daarmee ruimschoots het Europese doel voor 2030. Ook Finland, Letland en Oostenrijk doen het goed. Opvallend is wel dat de meer welvarende landen binnen Europa het juist slechter doen. De Benelux, Duitsland en Frankrijk bungelen onderaan het lijstje.

De stimulering van duurzame maatregelen lijkt noodzakelijk om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Kennis moet gedeeld worden, waarbij recht wordt gedaan aan de investeringen van lidstaten op bijvoorbeeld het gebied van research en development.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kan de EU nemen om lidstaten te stimuleren om het gemeenschappelijke doel ten aanzien van duurzame energie voor 2030 te halen?

8. AFET EP-Commissie Buitenlandse zaken

Bekijk

Het vraagstuk van de toename van protectionisme en de bedreiging van de vrijhandel.

De EU streeft naar het beperken van handelsbarrières wereldwijd, bijvoorbeeld door het sluiten van handelsakkoorden met landen of regio’s buiten de EU. Verder is de EU lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De handelsakkoorden bevatten afspraken die de onderlinge handel in goederen, diensten en investeringen vereenvoudigen. De akkoorden zijn vooral gericht op economische groei en de vergroting van het aantal banen.

De EU heeft al akkoorden gesloten met onder andere Japan, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Een belangrijk deel van het verdrag met Canada (CETA) is eind september 2017 in werking getreden. De onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten (TTIP), gestart in 2013, liggen stil na de verkiezing van de republikeinse president Donald Trump.

Niet alleen deze verkiezing lag aan de basis van de stilstand. Al vanaf de eerste onderhandelingen over TTIP kwam er kritiek op het verdrag vanuit Europa. De president van de VS heeft een belangrijk aandeel in de handelsverdragen van de VS met andere landen. Momenteel overheerst het ‘America First’- idee, met protectionistische maatregelen als gevolg.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen moeten er genomen worden of welke afspraken moeten er gemaakt worden om handel met de VS te behouden?

9. ENVI EP-Subcommissie Volksgezondheid

Bekijk

Het vraagstuk van de verslechtering van de volksgezondheid in de EU.

De gezondheid van de Europese bevolking staat onder druk. Een ongezonde leefstijl en bepaalde voedingspatronen veroorzaken obesitas, een stijging van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte en vormen van kanker. De kosten van de gezondheidszorg, die al stijgen door de vergrijzing, zullen steeds verder toenemen. Er komt een moment dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden in de besteding van de beschikbare gelden aan de gezondheidszorg.

Dit probleem speelt in meer of mindere mate in alle EU landen. Leefstijl, voedingspatronen, beperkte gezondheidsvaardigheden, maar ook sociaal-economische verschillen spelen een rol. Daarnaast zijn er de belangen van de voedingsindustrie voor welke het maken van winst voorop staat.

Verschillende Europese regeringen hebben al stappen gezet om de volksgezondheid te verbeteren. Te denken valt aan voorlichtingsprogramma’s, belasten van tabak, alcohol en suiker en afspraken met de levensmiddelenindustrie. Maar beter is om deze kwestie gezamenlijk aan te pakken.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kunnen in Europees verband genomen worden om de gezondheid van de Europese bevolking te verbeteren?

10. AGRI EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling

Bekijk

Het vraagstuk van duurzame landbouw en een vitaal platteland in Europa.

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier, dat consumenten voor redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en boeren een behoorlijk inkomen hebben. Plattelandsontwikkeling is een van de pijlers van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Het beleid is erop gericht om de plattelandsgebieden van de EU te helpen met de economische, ecologische en sociale uitdagingen waarmee ze te maken krijgen.

Hoewel er slechts een klein percentage van de Europese bevolking werkzaam is in de landbouw, zorgt deze sector wel voor een belangrijke bijdrage aan het BNP van de lidstaten. Voor de kleine boeren is het moeilijk om staande te blijven. Ze hebben onder andere te maken met productierechten (om overproductie en / of milieuvervuiling tegen te gaan), lage prijzen als gevolg van de marktwerking en druk van grote marktpartijen zoals supermarktketens en grote productiebedrijven, te kleine bedrijven om zinvolle investeringen te kunnen doen, concurrentie van buitenlandse producten, dierenwelzijn en voorwaarden met betrekking tot CO2-uitstoot.

Daarnaast hebben veel plattelandsgebieden te maken met werkloosheid en een wegtrekkende bevolking richting de stad met als gevolg dat veel openbare diensten als openbaar vervoer, scholen, winkels en politie niet rendabel kunnen worden aangeboden.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om het platteland vitaal te houden?

11. CULT EP-Commissie Cultuur en Onderwijs

Bekijk

Het vraagstuk betreffende de ontwikkeling en innovatie van het schoolonderwijs.

Schoolonderwijsstelsels zijn statische systemen, terwijl er in de samenleving diepgaande en ingewikkelde veranderingen gaande zijn. De leerlingen die nu opgeleid worden, gaan werken in een totaal veranderd werkgebied in banen die nu nog niet bestaan. Voor de banen van morgen hebben leerlingen 21st Century Skills nodig, waarbij leerlingen hun weg leren vinden in een steeds complexer wordende wereld.

Ook de technologie blijft zich ontwikkelen. Harvard heeft al digitale klaslokalen gebouwd en materiaal wordt steeds vaker digitaal aangeboden, bijvoorbeeld via werkvormen als Flipping the Classroom of volledig digitaal gepersonaliseerd onderwijs. Deze zaken vereisen aanpassingen van het onderwijssysteem op het gebied van de invulling van het programma, de manier van lesgeven en de manier van leren.

Opdracht aan de commissie:

Welke stappen kunnen er worden genomen om de onderwijs- en opleidingsstelsels in de lidstaten te moderniseren zodat zij beter voorbereiden op de gewenste vaardigheden van vandaag en morgen?

12. FEMM EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Bekijk

Het vraagstuk van discriminatie op grond van seksuele geaardheid (LGBTI). 

In veel EU-lidstaten kunnen transgenders niet zichzelf zijn op school, op het werk of in het openbaar. De rechten van transgenders, en met name de juridische erkenning en wetten inzake geslachtswijziging verschillen sterk van land tot land. In sommige Europese landen bestaat er nog geen wet voor de juridische erkenning van transgenders. Dit betekent dat er geen wetgeving is die het mogelijk maakt voor personen om juridisch van geslacht te veranderen. In sommige landen is het wel mogelijk om via een bepaalde procedure de geboorteakte aan te passen.

Al in 2015 nam de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE, 2015) een resolutie aan over de rechten van transgenders in Europa. Hierin worden de Europese deelstaten opgeroepen om wetten die ingaan tegen de rechten van transgenders te schrappen en een wetgeving uit te werken die de discriminatie van transgender tegengaat en de genderidentiteit van transgenders wettelijk erkend.

Transgenders ondervinden vaak moeilijkheden bij de toegang tot noodzakelijke hormoonbehandeling en operatieve geslachtsverandering. Velen verbergen daarom hun identiteit en leven geïsoleerd. Anderen worden gediscrimineerd, geïntimideerd en zijn zelfs slachtoffer van geweld wanneer zij zichzelf zijn.

Opdracht aan de commissie: 

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de rechten van transgenders te vergroten?

GESCHIEDENIS

30 jaar MEP

Sinds 1989 deden meer dan 5000 jongeren uit Noord-Brabant en Vlaanderen mee aan het MEP. Wat begon als Brabantse aangelegenheid groeide uit tot evenement met een internationaal tintje. Het bewonderenswaardige niveau van de deelnemers zorgde ervoor dat de belangstelling voor het MEP de afgelopen decennia aanzienlijk toenam.

Prominente politici

De bijdrage van prominente politici zorgt steevast voor publiciteit. In 2013 sprak niemand minder dan Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de algemene vergadering toe in een videoboodschap. Maar ook ander politici, waaronder oud-staatssecretaris Frans Weekers en Tweede Kamerlid en oud-MEP’er Martijn van Dam, Commissaris van de Koning Wim van de Donk en Eurparlementariër Wim van de Camp onderstreepten het belang van het MEP en leverden een bijdrage.

 

DOELSTELLINGEN

Doelen

Het MEP laat middelbare scholieren debatteren over actuele Europese kwesties. Deze actieve aanpak maakt de jonge deelnemers bewust van de betekenis van de Europese eenwording. Het MEP stelt zich dan ook de volgende doelen:

Activeren: jongeren de gelegenheid geven actief deel te nemen aan de opbouw van het nieuwe Europa.
Bewustzijn: jongeren bewust maken van politieke, economische, culturele, sociale en emancipatoire ontwikkelingen met het oog op de Europese eenwording.
Ontdekken: jongeren laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn van een Verenigd Europa in een mondiale samenleving.
Inzicht: jongeren laten inzien wat de werkzaamheden en mogelijkheden van het Europees Parlement zijn en leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen.
Meedenken: jongeren laten meedenken, in wederzijds optimisme en vertrouwen, over Europese vraagstukken.
Ontwikkelen: jongeren de ruimte geven zich als Europese burger te ontwikkelen en deze uitdagende dimensie te verspreiden.

Jeanine Wagemakers

Jeanine Wagemakers

School: Stedelijk Gymnasium Breda
Vakken: docent Geschiedenis
Begeleider: vanaf 1999
Functie: secretaris

Eva Jongen

Eva Jongen

School: Merletcollege Cuijk
Vakken: docent Engels en coördinator leerlingzaken vwo
Begeleider: vanaf 2019
Functie: penningmeester

Gertjan Venhuizen

School: Newmancollege Breda
Vakken: docent economie en bedrijfseconomie
Begeleider: vanaf 2019
Functie: algemeen bestuurslid

Hedwig Steijger

Hedwig Steijger

School: St Janslyceum in 's-Hertogenbosch
Vakken: docent Biologie en Scheikunde
Begeleider: vanaf 2008
Functie: algemeen bestuurslid, speciaal verantwoordelijk voor MEP Nationaal

Hélène Kol

Hélène Kol

School: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
Vakken: docente Nederlands
Begeleider: vanaf 2004
Functie: algemeen bestuurslid, voorzitter

Kvk 17149005

Contact opnemen met de organisatie van het MEP kan via het volgende emailadres:

info@mepnoordbrabant.nl

Contact opnemen met een van onze bestuursleden kan via een van de volgende emailadressen:

Hélène Kol
h.kol@mepnoorbrabant.nl of voorzitter@mepnoordbrabant.nl

Jeanine Wagemakers
j.wagemakers@mepnoordbrabant.nl of secretaris@mepnoordbrabant.nl

Eva Jongen
e.jongen@mepnoordbrabant.nl of penningmeester@mepnoordbrabant.nl

Hedwig Steijger
h.steijger@mepnoorbrabant.nl

Gertjan Venhuizen
g.venhuizen@mepnoordbrabant.nl

Fotogalerie

Contact

Wil je meedoen aan de volgende editie van het MEP?

 • Ik word presidiumlid
 • Ik word commissievoorzitter
 • Ik word parlementariër
 • Ik word journalist
 • Ik word begeleider
INSCHRIJVEN

Geslacht
Man
Vrouw

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

School

Commissies

Eventuele dieetwensen

Bijzonderheden

Ouder 1 voornaam

Ouder 1 tussenvoegsel

Ouder 1 achternaam

Ouder 1 tel. mobiel

Ouder 1 tel. thuis

Ouder 1 tel. werk

Ouder 2 voornaam

Ouder 2 tussenvoegsel

Ouder 2 achternaam

Ouder 2 tel. mobiel

Ouder 2 tel. thuis

Ouder 2 tel. werk